Waar wij ons hard voor maken in het Centrum

- De komende jaren wordt er flink gebouwd in het centrum en komen er heel wat bewoners bij. We zorgen er voor dat het centrum desondanks goed bereikbaar blijft zowel voor voetgangers als fietsers, automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer. 

- We gaan het centrum en de wijken in en rondom het centrum flink vergroenen. 

- We pakken de verkeersveiligheid op de lijn Mauritsstraat – Vonderweg – Edenstraat flink aan. De weg gaat heringericht worden; de maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur (i.v.m. scholen en vele schoolgaande kinderen) en er komen meerdere nieuwe, veilige oversteekplaatsen zoals bijvoorbeeld bij de kruising Mauritsstraat - Julianastraat. 

Onze raadsleden in het Centrum

Onze bestuursleden in het Centrum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.