Waar wij ons hard voor maken in Strijp

- Er ligt een hoge druk op de wijk door woningsplitsing en kamerverhuur. Dit zorgt voor overlast. We handhaven daarom op de 30-meterregel en illegale kamerverhuur. We bekijken verder goed of er nog wel vergunningen afgegeven kunnen worden voor woningsplitsing in Strijp. 

- Door de nieuwbouw de afgelopen jaren heeft Strijp heel wat meer bewoners gekregen. Om ervoor te zorgen dat zij allemaal snel en veilig op hun werk/school/sport kunnen komen, onderzoeken we of alle wegen nog wel veilig zijn. Waar nodig maken we kruisingen veiliger en verlagen we de maximumsnelheid in straten naar 30 kilometer per uur.

- Om te zorgen dat de bewoners van Strijp-S zich meer met elkaar verbonden voelen, komt er een buurtsubsidie om een activiteit te organiseren die het buurtgevoel stimuleert en eenzaamheid voorkomt.

- Strijp-S heeft een klein stukje groen dat bij mooi weer meteen ‘vol’ zit met mensen. Daarom moet er meer groen aangelegd worden op of rondom Strijp-S, in combinatie met meerdere ontmoetingsmogelijkheden.

- We verbeteren de verkeersveiligheid bij het Strijps bultje, kruising Zwaanstraat. De verkeerssituatie is hier onoverzichtelijk en onlogisch, het is wachten op een ongeluk. 

- We willen dat het mogelijk blijft om gratis te parkeren op het Trudoplein voor mensen die boodschappen komen doen. 

- Strijp had te maken met veel verschillende gebiedscoördinatoren de afgelopen jaren. Daarom komt er nu een wijkcoördinator die minimaal twee jaar blijft. 

- We staan open voor woningbouw bij het Evoluon. Het Evoluon moet wel zichtbaar blijven en mooi omgeven worden door hoogwaardig parkachtig groen.

Onze commissieleden in Strijp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.