Waar wij ons hard voor maken in Woensel

- In Acht, Achtse Barrier, Blixembosch en Tempel is veel overlast van de zwarte rat. De gemeente moet bij grote overlast van ratten in de buurt de bestrijding zelf ter hand nemen. Tegelijkertijd moet zij inwoners adviseren om preventieve maatregelen te nemen en hierop coördineren. 

- Net als in Vaartbroek, Eckart, Vlokhoven en de Tempel moeten ook in de Achtse Barrier, Blixembosch, ’t Hool en Jagershoef vaste jongerenwerkers in de wijk aanwezig zijn. Waar nodig geldt dat uiteraard ook voor andere wijken.   

- Om de geluidsoverlast van de A58/50 bij Blixembosch aan te pakken, wordt een goed werkend geluidsscherm geplaatst. 

- Rondom ondergrondse vuilniscontainers staat vaak veel afval ernaast. Ook zijn ze geregeld vol. Samen met Cure pakken we deze problemen per wijk echt aan, zoals in Blixembosch of in Woensel-Zuid. We zorgen ervoor dat de containers zonder pasje te openen zijn en vaak geleegd worden. We laten speciale handhavers de foutief neergezette afvalzakken openmaken en beboeten de vervuiler. En als dat nog niet werkt, plaatsen we cameratoezicht.

- In alle wijken met overlast van hondenpoep komen palen met poepzakjes beschikbaar, zoals nu al in Vaartbroek. Gevolg is dat er ook strenger gecontroleerd gaat worden op het opruimen van hondenpoep door eigenaren. 

- We pakken de problemen op de Kruisstraat aan door op alle gebieden (veiligheid, jeugd, zorg, economie, ruimte etc.) samen te werken aan een compleet radicaal plan. De Kruisstraat moet weer van de Eindhovenaren worden en niet van criminelen en patsers. 

- We behouden het bijzondere dorpse karakter van Acht. 

- We investeren in het initiatief ‘Buurt in bloei’. Het zorgt voor verbinding in de wijk en daarmee zijn een heleboel sociale problemen aan te pakken. Mensfort is hier een goed voorbeeld van. Met een goede aanjager gaan mensen elkaar helpen in plaats van afhankelijk te zijn van maatschappelijk werk. Dat scheelt de gemeente geld, en daarnaast maakt het mensen zelfstandiger en voelen ze zich meer betrokken. Het versterkt ook het sociale netwerk in de omgeving.

- In de Heesterakker pakken we de overlast rond het parkeerterrein aan de Anconalaan en het bedrijventerrein Kruburg aan. We zorgen dat politie en boa’s vaker komen controleren en overlast kunnen aanpakken (zoals met het verbod op lachgas).

- Er is in veel buurten vaak overlast van mensen die te hard rijden. Er komen meer snelheidscontroles in straten waar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. We plaatsen drempels of andere verkeersremmers en als dat niet werkt, richten we de straat anders in. 

- We asfalteren de Achtseweg-Zuid op korte termijn.

- Het openbaar vervoer naar Eindhoven-Noord is de afgelopen jaren afgeschaald. Wij willen dat Eindhoven-Noord weer goed bereikbaar is en dat er elke dag minimaal twee keer per uur een bus rijdt. 

- We pakken de verkeersveiligheid op de Fransebaan in de Achtse Barrier aan door te onderzoeken hoe we de snelheid kunnen beperken en hoe we de kruispunten veiliger kunnen maken. 

- Nogal wat inwoners in Eindhoven-Noord ervaren geluidsoverlast van Eindhoven Airport en/of van evenementen op Aquabest. Ons standpunt over Eindhoven Airport lees je hier. Met Best gaan we om de tafel om te kijken hoe we de overlast kunnen beperken. 

- Rondom het Biarritzplein richten we de openbare ruimte opnieuw in, zodat die minder krap wordt en meer ruimte komt voor de voetganger.

- De gemeente moet stoepen en fietspaden goed onderhouden. Dus losliggende stoeptegels of boomwortels die het wegdek omhoog duwen moeten niet meer voor komen. Op meldingen hierover door bewoners reageert de gemeente snel. In verschillende buurten in Woensel-Noord kan dit verbeterd worden.

- We verhogen de inzet van handhaving op drugsdealers, zoals bijvoorbeeld op het industrieterrein tussen de Bruggelaan en Brussellaan of in de wijken Oude Gracht-West, Generalenbuurt en Prinsejagt.

- Bij goed weer is het vaak erg druk in het Henri Dunantpark en bij de Splinter. Gevolg is dan parkeeroverlast voor de buurt. We gaan met de buurt in gesprek om te bekijken of we deze overlast op een slimme manier kunnen aanpakken. 

- Samen met de buurt plaatsen we een nieuwe kiosk in Henri Dunantpark.

- We handhaven vaker op overlast (vuurwerk, duistere figuren, afval) in het Henri Dunantpark. Ook plaatsen we er meer verlichting.

- We gaan verlichting met bewegingssensoren plaatsen gericht op containers bij het Nederlandplein in de wijk de Woenselse Heide, zodat er minder rotzooi bijgezet wordt. Als dit succesvol is, kunnen we dat op meer plekken toepassen. 

- We maken het donkere tunneltje op het Nederlandplein veiliger en aantrekkelijker door verlichting te plaatsen en artistieke graffiti te laten aanbrengen.

- Samen met de eigenaar van het winkelcentrum aan het Nederlandplein zorgen we voor meer bankjes, fietsrekken, vergroening en een speelplek.

- We plaatsen op verzoek van bewoners een skateramp voor beginners op het veldje aan de Veluwelaan. 

- In de wijk Prinsejagt komt een extra speelplek voor de jeugd.

- In Blixembosch maken we een aantal fietsoversteekplaatsen veiliger zoals die van het Aanschot en de oversteek bij de scholen en Stiffelio.

- We maken in samenspraak met de wijken achterpaden veiliger door meer verlichting of door poorten te plaatsen. 

- Het jongerencentrum in Blixembosch gaat vaker open. 

- De gemeente zorgt voor een goede stroomvoorziening voor de nieuwe weekmarkt in Acht. De gemeente werkt bovendien proactief mee als een supermarkt zich in Acht wil vestigen. 

- Er komt een extra basketbalveld aan de Groenewoudseweg/Beukenlaan.

- De gemeente werkt mee aan het woonproject voor 32 aanleunwoningen aan de Cluselaan/Spaaihoefweg in de Achtse Barrier. 

- In Kronehoef controleren we vaker op parkeeroverlast op vrijdag en zaterdag, in verband met moskeebezoek en markt op die dagen.   

- In de wijk Prinsejagt controleren we vaker op te hard rijden (Fruinlaan, Oude Bosschebaan). Waar mogelijk richten we de weg anders in of plaatsen we verkeersdrempels.

Onze raadsleden in Woensel

Onze commissieleden in Woensel

Onze bestuursleden in Woensel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.