Dit is het verkiezingsprogramma van het CDA Eindhoven. In dit document beschrijven wij onze keuzes voor de grote en kleine vraagstukken in onze gemeente. 

Wij willen:

  1. Betaalbare woningen voor starters en gezinnen. Huizenprijzen zijn torenhoog en de wachtlijsten voor een huurwoning zijn absurd lang. Veel mensen komen bovendien niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen de hoge huurprijzen in de vrije sector niet betalen. Vooral starters en jonge gezinnen vallen tussen wal en schip. Hoogbouw in het centrum zien wij als een deel van de oplossing, maar niet iedereen wil hoog in een klein appartement of studio wonen. Ook buiten het centrum moet flink gebouwd worden. En dan vooral in de middenhuur en in de goedkope koopsector.
     
  2. Leefbare wijken waar je fijn kunt wonen. In de wijk vindt een groot deel van ons dagelijkse leven plaats. Hier wonen we, gaan we naar school, sporten we, doen we onze boodschappen, gaan we naar het buurthuis, lopen we een blokje om of laten we de hond uit. In sommige wijken staat de leefbaarheid stevig onder druk en lijken inwoners te berusten in het idee dat het nooit echt beter meer zal worden. Dat mag niet. De gemeente moet niet wegkijken van de problemen, maar ze bij de bron en radicaal aanpakken zodat mensen ook in die wijken écht fijn kunnen wonen. In wijken waar het ‘goed’ gaat, moet de gemeente blijven investeren, omdat ze mogelijk anders later verloederen. 
     
  3. Vlot en veilig van A naar B. Files, opstoppingen of bussen die maar weinig rijden: al jaren is Eindhoven maar moeilijk bereikbaar. En dat is frustrerend als je naar je werk moet of na je werk snel naar huis wilt. Wij willen een bereikbare gemeente zijn, waar iedereen vlot en veilig van A naar B kan, te voet, met de fiets, met het OV of met de auto. Wij kiezen voor een betere doorstroming van de auto op de ring en op de snelwegen, voor meer fietspaden, voor veilige looproutes en voor bussen die vaker rijden.
     
  4. Sportieve en zorgzame stad. Bewegen en sporten is goed voor lichaam en geest. Een gezonde levensstijl leidt tot een langer leven en voorkomt veel ziektes. Omdat voorkomen belangrijker is dan genezen, stimuleren we Eindhovenaren om in beweging te komen en te blijven. En hebben inwoners zorg nodig, dan zijn we er voor ze. Warme zorg, waarbij de menselijke maat centraal staat en WIJ belangrijker is dan IK.  

Behalve op deze vier grote uitdagingen hebben wij natuurlijk ook een visie op tal van andere belangrijke onderwerpen, die te vinden zijn in een van de 13 hoofdstukken hierna. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding. Daarna geven we concreet aan wat onze ideeën zijn. 

De gemeente moet niet alleen de grote vraagstukken oplossen, maar ook oog en oor hebben voor kleinere problemen in de diverse wijken. Daarom hebben we in het tweede deel van dit verkiezingsprogramma ook aandacht voor de wijkspecifieke problemen in elk stadsdeel, waarbij we meteen mogelijke oplossingen aandragen. 

Het CDA Eindhoven staat te popelen om de kleine en grote vraagstukken in Eindhoven aan te pakken. Vol energie en met daadkracht willen wij de handen uit de mouwen steken. Wij tonen lef, doen wat we zeggen. Wij staan voor onze inwoners die hier fijn willen leven en die door het uitvoeren van onze plannen er hopelijk nog trotser op zijn dat ze Eindhovenaar zijn.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van onze plannen.

Zijn er vragen? Stuur ons gerust een berichtje.

Namens het team CDA Eindhoven,

Remco van Dooren, lijsttrekker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.