Waar wij ons hard voor maken in Stratum

- Het CDA wil graag een stadsmuseum. VONK in de Genneper Parken vervult die wens. Het unieke karakter van de Genneper Parken moet wel beschermd en versterkt worden. Wij zien erop toe dat de ontwikkeling van projecten, zoals VONK, niet ten koste gaat van de flora en fauna, of van het woongenoot in de omringende buurten. 

- We zorgen ervoor dat de illegale situatie rondom het voormalig Amrath hotel aan de Leenderweg wordt opgeheven, zodat de buurt weer rust en veiligheid ervaart. 

- In een aantal straten in de wijk moet betaald worden voor het parkeren en in een aantal andere niet. Dit zorgt voor overlast van parkeerders in de straten waarin het niet betaald parkeren is. Er moet per buurt gekeken worden of dit gelijk getrokken kan worden. 

- Bij de Sint Jorislaan leggen we een veilige oversteekplaats aan voor de kinderen die naar de basisschool lopen. 

- We gaan bekijken of we de drukke verkeerssituatie op de Aalsterweg kunnen verbeteren. We doen hier een brede studie naar en betrekken er verkeersexperts bij. 

- Er ligt een hoge druk op de wijk door woningsplitsing. Dit kan in sommige gevallen voor overlast zorgen. We handhaven daarom op de 30-meterregel en illegale kamerverhuur. We bekijken goed of er nog wel vergunningen afgegeven kunnen worden voor woningsplitsing in Stratum. 

- Het bijzondere karakter van Schuttersbosch houden we in stand. 

- Het stadswandelpark wordt weer up-to-date gebracht. Dat wil zeggen dat alles wat kapot is verwijderd of vervangen wordt (wandelpaden, hekjes etc.). Ook wordt er nieuwe beplanting aangebracht.

- Met projecten per wijk pakken we te hard rijden en asociaal gedrag op de weg aan. Waar nodig plaatsen we flitspalen en passen we de wegstructuur aan. We starten hiermee op de Edenstraat, Jorislaan, Stratumsedijk en Mauritslaan.

Onze wethouder in Stratum

Onze bestuursleden in Stratum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.