Waar wij ons hard voor maken in Meerhoven

- Er worden meer elektrische laadpalen geplaatst in Meerhoven. We doen dit als gemeente en in samenwerking met eigenaren van locaties.

- De ontsluiting van Meerhoven blijft prioriteit voor ons, een goede ontsluiting op alle hoofdwegen moet gewaarborgd blijven. 

- Onverzorgde bermen nodigen uit om er afval in te gooien. Daarom zorgen we voor goed groenonderhoud en daarmee schoon groen. 

- We blijven aandacht houden voor mensen die in Meerhoven parkeren als ze naar Eindhoven Airport gaan. En waar nodig stellen we samen met bewoners een plan op om verkeersoverlast tegen te gaan. 

- In Meerhoven wonen veel expats en dat is prima. Omdat zij er vaak maar kort wonen, worden hun huizen minder goed onderhouden en staan tuinen vol onkruid. Iedereen is vrij om zijn/haar woning in te richten en te onderhouden zoals hij/zij dat wil, maar de gemeente kan een poging doen om in gesprek te komen met de betreffende bewoners om te kijken of er nog ruimte is voor verbetering. 

- We plaatsen extra afvalcontainers voor plastic afval in het winkelhart van Meerhoven. 

- Naar verwachting komt er een groot politiecomplex aan de Sliffertsestraat. De komst van dit politiecomplex mag er nooit toe leiden dat men vanuit Zandrijk en Bosrijk niet meer direct op de Meerhovendreef kan komen. Dit is een harde eis wat het CDA betreft. 

- Het kruispunt Zandstrand-Zandkasteel-Bosrand is een onoverzichtelijke, gevaarlijke kruising, die we aan willen pakken. 

- Bewoners klagen dat het verkeer vaak vastloopt in de wijk. Daarom gaan we onderzoeken of Zandrijk en Bosrijk nu voldoende ontsloten zijn of dat er aanpassingen aan de wegen moeten komen.  

- Wat opvalt is dat er weinig of geen bewoners uit Waterrijk naar het winkelcentrum Meerrijk komen; ze gaan blijkbaar liever naar het Citycentrum in Veldhoven. Om ervoor te zorgen dat die bewoners naar Meerrijk komen, pakken we de bereikbaarheid van het winkelcentrum vanuit Waterrijk aan.

- De parkeergarage onder het winkelcentrum wordt beheerd door P1. P1 verhuurt parkeerplaatsen aan vliegtuigpassagiers en heeft daarom een groot aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage. Veel van die plaatsen zijn rondom de liften of roltrappen. Dat heeft tot gevolg dat mensen met een lichamelijke handicap, die naar het winkelcentrum willen, erg ver van liften en roltrappen moeten parkeren. In overleg met P1 gaan we ervoor zorgen dat de invalidenparkeerplaatsen dichtbij de liften komen. 

- De gemeente is fysiek en gevoelsmatig ver weg. Expats met specifieke vragen worden niet altijd geholpen door de gemeente of door het Expats centrum. Daarom organiseren we gemeentelijke spreekuren in de Hangar. 

- Er komt een wijkbieb in Meerhoven en de Hangar wordt ingericht als een echt buurthuis. 

- Samen met de wijk en McDonalds gaan we in gesprek hoe we het zwerfafval nog meer tegen kunnen gaan.

Onze commissieleden in Meerhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.