Marianne Buenen  2 BG

Marianne Buenen

Commissielid

Informatie over dit commissielid:

  • Naam: Marianne Buenen
  • Leeftijd: 58
  • Wijk: Achtse Barrier
  • Beroep: Docent en commissielid CDA Eindhoven

Hier sta ik voor: Ik ben kandidaat omdat ik wil dat iedereen in Eindhoven meetelt. Ik wil een stem voor elke inwoner. 

Sinds 1987 woon ik in Eindhoven en vanaf 1999 samen met mijn man en drie kinderen in de Achtse Barrier. Voor CDA Eindhoven ben ik commissielid.

Als lerares basisonderwijs ben ik vele jaren werkzaam geweest op verschillende basisscholen in de Achtse Barrier. Daardoor ken ik de wijk en de kinderen goed.

Wat ik belangrijk vind is dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat ze veilig naar school kunnen gaan. Dat ze fijn buiten kunnen spelen in een wijk die netjes en schoon is. Een wijk waarin het aangenaam wonen is. Waar de leefomgeving veilig is, dat iedereen zich veilig voelt. En wat voor de wijk geldt, geldt voor de hele stad. Prettig wonen is wonen waar het veilig is, netjes is,  waar oog is voor een aangename leefomgeving.

Als commissielid ben ik me hiervoor aan het inzetten. Voor de Achtse Barrier betekent dit, dat men ook in de avond en nacht veilig op fiets over de fietspaden langs de Boschdijk kan fietsen. We hebben bereikt dat er verlichting op de fietspaden komt.

Aandacht heb ik gevraagd voor de werkwijze van het groenonderhoud, met name voor onze wijk. Dit resulteerde in een actief overleg waardoor er ingespeeld kan worden op onze vragen.

Het veel te dure project van Bravoflex is stopgezet, waardoor het geld op een veel betere manier besteed kan zodat het openbaar vervoer meer mensen bereikt.

Samen hebben Miriam en ik ons enorm ingezet om arbeidsuitbuiting aan te pakken. Heel veel onderzoek hebben we hier naar gedaan, dat resulteerde in een initiatiefvoorstel. En dat heeft geleid tot een lokaal meldpunt arbeidsuitbuiting in Eindhoven!

Het belang van MBO onderwijs is heel groot. We hebben in de stad een uitstekende voorziening van MBO opleidingen. Die zorgen dat er goede vakmensen opgeleid worden. Zonder deze vakmensen kunnen we niet, aandacht hiervoor heb ik gevraagd.

Heel mooi was het bezoek van Sybrand Buma en Stijn Steenbakkers met de fractie aan het nieuwe Summa College op het BIC terrein.

Eindhoven kent nog veel Voortijdige Schoolverlaters. Aandacht hiervoor heeft geresulteerd in een mooi meerjarenplan, waarin extra begeleiding komt voor scholieren om te voorkomen dat ze zonder diploma de school verlaten.

De bereikbaarheid naar de stad en in de stad is een grote zorg. Het wordt steeds drukker en de bereikbaarheid staat onder grote druk. Voortdurend zet ik me in om Eindhoven bereikbaar te houden. De Vestdijk hebben we open weten te houden.

 En verder blijf ik me hard maken voor goede P&R mogelijkheden aan de rand van de stad, voor goede busverbindingen vanuit de wijken naar het centrum. En voor het busstation zelf, dat in de nieuwe plannen een andere vorm gaat krijgen. Een busstation dat de vele extra mensen aankan en waar men veilig de bus kan bereiken, is heel belangrijk. Hier zet ik mij vol op in.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.