01 februari 2017

Dramatische toename van geweld tegen vrouwen.

Anneke Sprong is namens het CDA naar de conferentie geweest met als titel 'Dramatische toename van geweld tegen vrouwen'. Het CDA kent in de provincie Noord-Brabant het CDAV en de V staat voor vrouwen die lid zijn van het CDA.  Als bestuurslid van het CDAV ben ik namens deze organisatie , lid van het bestuur van de PVR ( Provinciale Vrouwen Raad). Vanuit deze groepering heb ik deelgenomen aan deze bijeenkomst. Deze conferentie vond plaats in de stad Eindhoven en mijn vragen en opmerkingen waren gericht op het verkrijgen van ideeën en meningen ten behoeve van de gemeente Eindhoven.

Gelukkig zijn de aandachtspunten vastgelegd en hieruit wil ik een paar noemen.

  • Bij de gemeente Eindhoven willen de vrouwen één loket bij de gemeente waar zij terecht kunnen voor, toewijzing naar de betreffende organisatie zodat de vrouwen komen op de plaats waar zij zijn moeten. Specifieke hulpverleners die door de gemeente aangewezen worden en in contact komen met deskundigen die hen op de juiste wijze begeleiden. Vanuit bredere deskundigheid voor verwijzing naar deskundigen.
  • Hiernaast zou SGV 'Samen voor gezondheid van vrouwen', relevante informatie van de gemeente willen krijgen over aantal alleenstaande moeders die vallen onder de kostendelerswet.
  • Oog hebben voor de achterstand van huur en energie bij de kwetsbare groepen, vooral alleenstaande moeders, als preventie dat zij uit huis gezet worden en hun kinderen in de kou blijven of bij jeugdzorg instellingen terecht komen.
  • Daarnaast wil de SGV meer aandacht besteden aan preventie door onder andere, beschadigde mannen 'tijdig' op te vangen. Wellicht kan dit plaatselijk geregeld worden.
  • Sociale participatie voor mensen in armoede betrekken zodat hun leefwereld er ruimer uit gaat zien.
  • Stimuleren van praatgroepen lotgenoten waarbij ervaringsdeskundigen aanwezig zijn.
  • Sociale participatie voor mensen in armoede betrekken zodat hun leefwereld er ruimer uit gaat zien.
  • Stimuleren dat vrijwilligers met ervaring als buddy ingezet worden.
  • Inzicht en voorlichting geven op scholen over opvoeding in gezin en maatschappij, waarbij de jeugd gedachten in woorden om gaan zetten. Waarin zij leren een mening te geven en inzicht krijgen hoe keuzes gemaakt worden vanuit hoop in plaats vanuit wanhoop.

In het landelijke verkiezingsprogram van het CDA staat dat huiselijk geweld het grootste geweldsprobleem van Nederland is. Ieder jaar zijn in ons land 119.000 kinderen en 200.000 volwassenen, veelal vrouwen, het slachtoffer van ernstig huiselijk geweld of verwaarlozing.

Hierop is meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' aangescherpt. Op deze manier wordt bereikt dat slachtoffers van huiselijke geweld bij vrouwenopvang en Raad voor Kinderbescherming weer in beeld zijn.

Ik vond deze conferentie zeer waardevol. Voor het CDA is het de taak om deze problemen op de juiste plaats aan de orde te stellen.

Anneke Sprong-Hoekman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.