07 november 2023

Bijdrage begroting 2024 CDA Eindhoven

Tijdens de recente raadsvergadering stond de begroting voor 2024 centraal, waarbij we vooruitblikten op het komende jaar. Dagelijks spannen we ons in om Eindhoven nóg mooier te maken. Het komende jaar zetten we naast onze kernpunten extra sterk in op de volgende speerpunten:

Betere wijkgerichte aanpak

 • In nauwe samenwerking met bewoners en professionals richten we ons op drie concrete punten per wijk om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren.
 • Uitbreiding van het aantal boa's, inclusief avonddiensten, versterking van het bestuurlijk interventieteam en aanwezigheid van wijk-GGD'ers.
 • Bevordering van voldoende wijkactiviteiten met als middelpunt een bruisend buurthuis en aantrekkelijke winkelgebieden.
 • Gerichte aanpak van onkruid en plaatsen van bladkorven.
Doorpakken in woningbouw & infrastructuur:

 • Meer woningen bouwen voor starters, gezinnen en voornamelijk senioren.
 • Versnelling van de ontwikkeling van WoensXL, Kastelenplein en Sectie C, in lijn met KnoopXL en Victoriakwadrant.
 • Verbetering van de doorstroming van autoverkeer op belangrijke uitvalswegen, versterking van het busvervoer en uitbreiding van fietspaden.
 • Aanpakken van de tien meest onveilige verkeerspunten.
Meer oog voor kwetsbare inwoners:

 • Toegenomen aandacht voor dak- en thuislozen en kwetsbare jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting of uitbuiting op de arbeidsmarkt.
 • Bestrijding van eenzaamheid onder zowel jongeren als ouderen.
 • Uitbreiding van jeugdwerk en ondersteuning van inwoners die financieel kwetsbaar zijn.
 • Investeren in het maatschappelijk middenveld.
Meer investeren in de gemeenschap

 • Stimuleren van bedrijven en de gemeente om personeel te motiveren om de Nederlandse taal beter te beheersen.
 • Ondersteuning van gemeenschapsinitiatieven die groepen met elkaar verbinden.
 • Aanmoedigen van stadsbestuur en ambtenaren om frequenter de buurten in te gaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.