09 september 2019

CDA: Demonstraties voortaan op Stadhuisplein

Al enkele maanden gaat het in onze stad over de demonstraties van Pegida en de tegenreacties die deze oproepen. Tot voor kort was het er in de gemeenteraad nog niet over gegaan. Het CDA Eindhoven vond het belangrijk om met de gemeenteraad en de burgemeester terug te kijken op de afgelopen maanden, en had daarom dit onderwerp geagendeerd tijdens een gemeenteraadsvergadering. Hieronder leest u een verkorte versie van onze bijdrage aan het debat:

“Het CDA Eindhoven staat voor een stad en een land waar iedereen het recht heeft om zijn of haar mening te uiten, en een demonstratie te houden. Het is aan de overheid om demonstraties te faciliteren, en daarbij niet te oordelen over de boodschap van de demonstratie. Het is dan ook logisch dat onze burgemeester de eerste twee aangevraagde demonstraties op 6 mei en 26 mei heeft toegestaan, met een aantal voorwaarden.

De eerste demonstratie op 6 mei ging op het laatste moment niet door, omdat Pegida vond dat er te hoge hekken met zwarte schermen stonden. De tweede demonstratie op 26 mei liep door acties van tegendemonstranten helemaal uit de hand. Tegendemonstranten gebruikten fors geweld en pleegden vernielingen om hun afkeer te uiten. Absoluut onacceptabel! De locoburgemeester besloot uiteindelijk om de demonstratie te laten beëindigen.

Hoewel Pegida genoeg aandacht leek te hebben gehad voor hun zaak, lieten ze het er niet bij zitten. Een derde demonstratieaanvraag werd geweigerd, want die kwam te laat. Een vierde en een vijfde demonstratieaanvraag werd echter weer geweigerd, met het argument dat er een grote kans bestond op herhaling van ernstige wanordelijkheden. De Nationale Ombudsman ging zich toen met de zaak bemoeien en vond dat de burgemeester het grondrecht van Pegida schaadde. Hij zei daarover: “Als je maar een grote mond hebt, dan kun je dus voorkomen dat een ander zijn grondrecht uitoefent. En dan gaat het fout”. Dat gevoel bekroop het CDA Eindhoven ook.

De burgemeester zei vervolgens: Pegida mag komen demonstreren, maar wel op het Stadhuisplein. Dat weigerde ze tot voor komt, tot afgelopen week. Ook dat leidde tot fronsende wenkbrauwen en gevoel van ongemak. Want met een opmerking als “ik geef Moslims geen hand”, plaats je je volledig buiten een fatsoenlijke discussie. Dat is niet de manier waarop we in Eindhoven met elkaar om moeten gaan.

Het is uiteindelijk een kat-en-muisspel geworden tussen de burgemeester en Pegida. De gewone inwoner is hier uiteindelijk de dupe van, want de aandacht van gemeente en politie kan zo niet naar de dagelijkse veiligheidsproblemen van onze stad. Toch heeft iedereen het recht om te demonstreren en dat recht zullen we ook altijd blijven verdedigen. De vraag is wel hoe we in de toekomst omgaan met demonstraties die bepaalde reacties oproepen. Zoals gezegd moet iedereen zijn of haar mening kunnen uiten, of we het met die mening nou eens zijn of niet. Demonstraties moeten daarom in beginsel altijd doorgaan. Maar het CDA Eindhoven begrijpt tegelijkertijd heel goed de gevoelens van mensen dat zij het niet passend vinden als er tussen kinderen bij een kinderfeest gedemonstreerd wordt, of tijdens een heilige maand bij een moskee. Dat gaat vooral over fatsoen. In de toekomst zou het CDA Eindhoven daarom graag zien dat er één plek in onze stad wordt aangewezen waar gedemonstreerd wordt, namelijk het Stadhuisplein. Het Malieveld van Eindhoven. Een logische en geschikte locatie, waar de veiligheid van demonstranten en hulpverleners het beste gewaarborgd kan worden, waar de minste overlast is voor omwonenden en anderen en een locatie waar veel ervaring is met grote mensenmassa’s. Maar ook omdat het Stadhuisplein het hart van de democratie is. Hier huist het bestuur van de stad”.

Remco van Dooren, raadslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.