01 juli 2020

CDA Eindhoven: heroverweeg annulering Park Hilaria

De gemeente Eindhoven besloot gisteren dat kermis Park Hilaria dit jaar niet door kon gaan. Dit tot grote ontsteltenis van de kermisexploitanten. De exploitanten zijn van mening dat zij bij uitstek in staat zijn te kunnen voldoen aan alle corona-maatregelen en dat Park Hilaria het unieke voorbeeld is waar alle randvoorwaarden aanwezig zijn. Het CDA Eindhoven vindt dat we de kermisbranche moeten steunen en roept de gemeente daarom op om dit besluit te heroverwegen.

Hieronder kunt u de raadsvragen lezen die ons raadslid Remco van Dooren heeft gesteld:
 

 

Raadsvragen ‘Onbegrip in kermiswereld na annuleren Park Hilaria’

                                                                                              Eindhoven, 1 juli 2020

Geacht college,

Even leek het erop dat de kermisexploitanten weer een beetje een boterham in Eindhoven konden verdienen, maar ze komen letterlijk van een koude kermis thuis. Want ondanks dat de rijksoverheid vorige week besloot om kermissen weer toe te staan, is door de gemeente Eindhoven en Eindhoven247 helaas besloten om Park Hilaria dit jaar definitief niet door te laten gaan. In een persbericht wordt aangegeven dat het niet haalbaar blijkt om een aangepaste editie te organiseren waarbij de 1,5-meterregel wordt nageleefd, vanwege een opeenstapeling van factoren.

Het CDA Eindhoven heeft gesproken met de kermisexploitanten en kermisbonden BOVAK en N.K.B. en zij zijn enorm boos door dit besluit. Vorige week hebben vertegenwoordigers van de kermisexploitanten nog met de organisatie van Park Hilaria meegedacht om te kijken hoe toch een mooie kermis kan worden georganiseerd, uiteraard rekening houdend met de 1,5-meterrichtlijn. De exploitanten gingen met een goed gevoel naar huis en rekende op positief nieuws. Kermisexploitanten hadden daarnaast laten weten te willen komen en waren zelfs bereid om het volledige pachtbedrag te betalen. Alle energie was er om een mooie kermis van te maken. En binnen de kermiswereld was ook het gevoel dat als er al kermissen in het land door zouden gaan, Eindhoven dit sowieso zou zijn. “Park Hilaria is het unieke voorbeeld van een evenement dat 100% corona-proof te maken is”, werd er gezegd. Waarom? Omdat Park Hilaria helemaal omheind is met hekken en twee ingangen heeft, bezoekersaantallen continu bijgehouden kunnen worden en daardoor te reguleren is. Bovendien zijn er altijd al hele brede looppaden en loopt het kermispubliek in één richting. Al met al, volgens de kermisexploitanten, het “makkelijkste terrein” om een kermis in een coronatijdperk te organiseren. Daar komt bij dat de voorzitter van het Veiligheidsberaad deze week nog zei dat kermissen “prima” doorgang kunnen vinden, de Tilburgse Kermis in aangepaste vorm doorgaat, de kermisbonden aan een protocol werken om kermissen veilig te organiseren, veiligheidsregio’s een veiligheidstoetsingskader bijna afhebben en er nog deze week vanuit de VNG en het Veiligheidsberaad een brief komt hoe om te gaan met kermissen. Allemaal maatregelen om landelijk uniform en verstandig beleid te maken. Maar nog voor deze informatie, wordt er in Eindhoven al een besluit genomen. Kermisexploitanten vrezen verder dat door dit besluit ook andere kermissen in Brabant geannuleerd zullen worden. Zij geven tenslotte aan alle argumenten te kunnen weerleggen die door de organisatie worden aangedragen om Park Hilaria dit jaar niet door te laten gaan. Alles bij elkaar begrijpen we dan ook heel goed dat het onbegrip en de onvrede bij de kermisexploitanten en de kermisbond na dit besluit heel hoog zit, zeker nu ze al sinds vorig kermisseizoen geen salaris meer hebben binnengekregen. En natuurlijk snapt het CDA dat corona tot veel onzekerheid en complexe uitdagingen leidt en dat Eindhoven niet alle zorgen in de kermisbranche kan oplossen, maar van onze overheid mag creativiteit en een leiderschapsrol verwacht worden om dingen mogelijk te maken.

Dit alles leidt bij het CDA tot de volgende vragen:

  1. Begrijpt u de onvrede bij de kermisexploitanten?
  2. Bent u het met de kermiswereld eens dat juist bij Park Hilaria alle randvoorwaarden aanwezig zijn om het evenement 100% corona-proof te organiseren?
  3. Waarom bent u toch tot een andere inzicht gekomen dan het positieve signaal dat u eerder aan de vertegenwoordigers in een gesprek af gaf?
  4. Waarom heeft u een besluit genomen, nog voordat u de protocollen en beleidslijnen heeft ontvangen vanuit het Veiligheidsberaad, Veiligheidsregio en VNG?
  5. Bent u bereid om op zeer korte termijn met de kermisexploitanten in gesprek te gaan, om met elkaar de schouders eronder te zetten om dit prachtige volksfeest toch door te laten gaan?

Gezien de urgentie van dit onderwerp, hopen wij een snelle beantwoording van onze vragen te krijgen. Wij kijken hier naar uit.

Namens de CDA-fractie,
Remco van Dooren, raadslid

 

(foto bron: WikiMedia Commons)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.