13 oktober 2021

CDA Eindhoven voor een bruisender nachtleven

Als je uit wilde gaan dan ging je vroeger naar het Stratumseind of de Markt. Daar was het te doen. Tegenwoordig zijn er meer locaties in onze stad te vinden waar voor verschillende doelgroepen iets te doen is. Denk aan het Klokgebouw voor grote nachtfeesten of optredens van de Effenaar in café's. En toch bruist Eindhoven nog niet genoeg, daarom hebben Groenlinks en D66 een initiatiefvoorstel ingediend om het nachtleven in Eindhoven een boost te geven. 

Het CDA Eindhoven is het inhoudelijk met groot een aantal punten uit het voorstel eens:
1) Het opzetten van een betere klantreis en het proces voor vergunningen makkelijker en toegankelijker maken. (voor alle horecaondernemers)
2) Blijvende aandacht voor sociale veiligheid en discriminatie uitgaansleven
3) De belangenbehartiger nachtleven om zo met de gemeente en partners te overleggen over het nachtleven

Waar we wel uitdrukkelijk aandacht voor vragen is dat de een zijn feest niet de andere zijn ellende moet worden. We vinden het goed om te gaan experimenteren met nieuwe locaties maar dit mag nooit betekenen dat een buurt hierdoor ineens grote overlast gaat ervaren. In andere steden hebben ze hier gelukkig ervaring mee. Het CDA Eindhoven wilde daarom geborgd hebben dat er een systeem komt overlast te monitoren en te melden. Dit is meegenomen in het voorstel en door de wethouder nog eens onderschreven. Mochten ondernemers niet genoeg doen om overlast terug te dringen dan vinden we dat de ondernemer hiervoor moet opdraaien. Dit kan zijn door de openingstijden te beperken of zelfs door de locatie te sluiten als overlast blijft aanhouden. 

Het CDA Eindhoven heeft verder aandacht gevraagd voor gelijkheid tussen bestaande horecaondernemers en mensen met nieuwe initiatieven. De regels voor bestaande horeca zijn namelijk erg streng en het zou niet eerlijk zijn als mensen op nieuwe locaties aan minder regels moeten voldoen. Dit is aangepast in het voorstel en nu gelijk getrokken. 

Verder heeft het CDA Eindhoven gepleit voor venstertijden bij het uitgaan. Venstertijden betekent dat je bijvoorbeeld tot 2:00uur binnen mag komen. Na 2:00uur mag je alleen nog maar naar huis gaan maar niet meer binnenkomen op een locatie. Het voordeel is dat er na 2:00uur rust is op straat, er zijn namelijk alleen nog maar groepjes mensen die geleidelijk uitstromen en niet meer naar nieuwe plekken gaan. Hierdoor is er minder overlast van mensen die allemaal tegelijk op straat staan en zijn er ook minder opstootjes. In het verleden heeft de politie ook aangegeven hier voorstander van te zijn. Ons voorstel is niet overgenomen omdat het college en de schrijvers van het initiatiefvoorstel daar nu geen meerwaarde in zagen. 

Linda Hofman, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.