27 augustus 2019

CDA-inbreng raadsvergadering jaarrekening 2018

Op dinsdagavond 27 augustus werd de jaarrekening van 2018 besproken in de raadsvergadering. Raadslid Miriam Frosi deed namens het CDA de onderstaande inbreng:

 

JAARREKENING 2018

In 2018 begon de nieuwe coalitie aan een zware opgave. De financiële situatie van de gemeente was niet goed. Het roer moest om.

Financiën en economie

Het key woord was, is en blijft: financiële DISCIPLINE. Nu beginnen we langzaam de vruchten van deze koersverandering te plukken. Het positieve resultaat van 2018 (na bestemming 43€ mio) is mede te danken aan incidentele meevallers (de vrijval van onderhoudsvoorzieningen, de stroppenpot, aanvullende winstneming op grondexploitaties, etc). Dus we moeten VOORZICHTIG zijn.

Na resultaatbestemming stijgt daarmee de algemene reserve en het weerstandsniveau. Echter missen we een integrale afweging van het weerstandsvermogen t.o.v. risico’s en ambities en we missen een totaal overzicht van alle reserveringen.

De rekenkamer heeft ons precieze adviezen gegeven; deze zijn niet altijd toegepast. De reserves dienen (per domein) gemaximaliseerd en omschreven te worden en moeten ook heldere kaders krijgen; zodoende kunnen we de kader stellend en controlerende functie als raadslid uitvoeren. Er is werk aan de winkel voor de wethouder financiën. Graag horen we uw toezegging om dit voor het eind van 2019 op te pakken.

Voor het college is er een moeilijke taak: de cultuur van de ambtelijke organisatie aanpakken! Alles begint met het geven van het goede voorbeeld, verantwoordelijkheid nemen en elkaar leren aanspreken! Het begint hier in deze zaal, in het huis van de democratie waar men elkaar met respect aanspreekt met als doel ons Eindhoven te verbeteren.

We zijn erg blij met de enorme progressie die Eindhoven meemaakt in de economie. Het grote Brainport succes zorgt voor een nieuwe internationale en diverse maatschappij. Het Brainport International Program helpt onze internationale positie nog verder te versterken. Ook het Expatcenter heeft het uitstekend gedaan en vele internationals geholpen.

Volkshuisvesting
De doelstelling om voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen in alle wijken te hebben is

in 2018 nog lang niet bereikt. Het woningtekort met name in het sociale domein en het segment middenhuur vereist nu eenmaal extra inspanning van de gemeente. Deze extra organisatiekosten worden zeker terugverdiend. Het resultaat is immers meer beschikbare woningen en meer welzijn voor onze inwoners. Om de bouwopgave te bespoedigen zouden we moeten kijken naar de minder complexe locaties in de rest van Eindhoven buiten de ring.

Cultuur

De culturele paragraaf en cijfers in de jaarrekening tonen het belang van cultureel ondernemerschap aan ipv automatisch de hand ophouden bij de gemeente als een initiatief niet blijkt te lukken. Het CDA is blij dat de wethouder zich wil inzetten voor het erfgoedbeleid om zo de bewoners meer in contact te brengen met het verleden en zo het Eindhovens verleden te leren waarderen.

Veiligheid:
In 2018 stonden we als Eindhoven op tweede positie in de AD misdaadmeter: Het aantal gemelde overvallen steeg van 20 in 2017 naar 40 in 2018; ook het aantal straatroven steeg aanzienlijk: van 59 naar 90. Er is werk aan de winkel; we willen onze burgemeester veel wijsheid toewensen en alle middelen in te zetten om Eindhoven de veiligste grote stad te laten worden!

Sociaal domein

De jaarrekening geeft aan dat we niet voor niets moesten ingrijpen op het sociaal domein. Laten we niet vergeten dat de 21mio€ een eenmalige compensatie was voor de tekorten in 2016 en 2017. We zijn er nog lang niet en we moeten alle inwoners blijven bedienen door efficiënter te blijven werken en door efficiënt te organiseren!

Eenzaamheid is een belangrijk thema voor het CDA; het aantal inwoners dat in hoge mate van isolement leeft, is in 2018 toegenomen. Hier moeten we aan blijven werken.

Het CDA staat voor solidariteit; we hebben de morele plicht om mensen te helpen die voor een belangrijke levensopgave staan. Wij moeten verbondenheid versterken, tussen verschillende mensen.

Wij wensen het college en de burgemeester veel wijsheid toe.

 

 

  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.