27 april 2021

De woningnood oplossen, dat is een van de hoofdthema's van het CDA

Het college van B&W doet zijn best om, vooral in de binnenstad, (hoogbouw-)projecten tot stand te brengen. Maar dat gaat niet zo snel en het bouwen in de binnenstad blijkt ook erg duur te zijn. Al eerder heeft het CDA gewezen op het belang om ook te investeren en te bouwen in de hele stad. Het is belangrijk om breder te kijken.

Het CDA wil kansen grijpen. Die zien wij in de Kanaalzone, dus niet “in” maar wel “dicht bij” de binnenstad. Waar nu nog bedrijfshallen staan kan een mooie en aantrekkelijke woonomgeving verrijzen. Waar geen hoogbouw van 100 meter en hoger gaat komen, maar gebouwen met een menselijke maat.

De ondernemers en grondeigenaren in die zone hebben zich verenigd en een gezamenlijk plan opgesteld. Daarom vragen wij samen met andere partijen in de raad aan de wethouder om dit initiatief te ondersteunen en capaciteit te reserveren om hier voortvarend mee aan de gang te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.