03 november 2020

Focus op de wijken (spreektekst Begroting 2021)

Hieronder kunt u de bijdrage bij de Begroting 2021 van fractievoorzitter Linda Hofman lezen:

 

Begroting 2021

Voorzitter,

Het college heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de financiën op orde te brengen en dat is gelukt! Daar zijn we enorm trots op als CDA Eindhoven. We zien dat we weer geld “overhouden” in plaats van te kort komen. Maar we roepen het college, en eigenlijk de hele raad op, om dit niet te snel te vieren. Corona is nog niet voorbij en de gevolgen al helemaal niet. Laten we dus heel zuinig op ons geld zijn om ervoor te kunnen zorgen dat we, ook volgend jaar, de klappen op kunnen opvangen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Wat het kraakt aan alle kanten.

Corona werpt een donkere schaduw op het jaar dat eigenlijk een feestjaar had moeten worden. 100 jaar geleden werden Eindhoven, Stratum, Strijp, Woensel, Gestel en Tongelre samen één gemeente. Maar zoals je van Eindhoven kan verwachten zijn we niet alleen bezig met het verleden, maar juist ook met de toekomst. Zo hadden we dit jaar de Verdichtingsvisie. Plannen voor KnoopXL. En we zien hoe ons centrum verlengd is tot Strijp-S waar ontzettend veel bedrijvigheid is en waar volop wordt gebouwd. Allemaal passend bij het DNA van Eindhoven.

Allemaal grote uitdagende plannen voor onze stad. Maar… vaak wel gefocust op het centrum. Terwijl dat Eindhovense DNA behalve uit het centrum ook uit onze wijken bestaat. Het Eindhoven waar het CDA Eindhoven trots op zijn, is namelijk bekend geworden omdat we een grote stad zijn maar wel met de typische Brabantse gemoedelijkheid en gezelligheid in onze wijken. We merken dat sommige Eindhovenaren zich vervreemd of in de steek gelaten voelen door de gemeente. En juist de gewone Eindhovenaar heeft de gemeente nu hard nodig.

Juist in die wijken moeten mensen ook voelen dat het goed gaat met Brainport Eindhoven. Want wat heb je aan dat succes als je dat niet voelt in je eigen wijk. Als de politie of de BOA niet meer komt voor meldingen over vuurwerk terwijl je daar nu juist iedere dag last van hebt. Of je de speeltuin ziet verloederen. Het CDA Eindhoven wil daarom dat Eindhovenaren meer te zeggen krijgen over hoe de investering in levendige en leefbare wijken, besteedt gaan worden. Moet het geld naar de speeltuin, naar meer groen of naar het buurthuis? We vragen de wethouder hier om een toezegging.

Buiten alle grote goede dingen die gebeuren willen we dus uitdrukkelijke aandacht voor de wijk. Wat heb je aan die grote ontwikkelingen als je aan de Offenbachlaan woont en elke week het afval op straat ligt in plaats van in de containers. Dan woon in je de slimste vierkante kilometer van Europa maar woon je tegelijkertijd ook in het Napels van Eindhoven. We doen ons best om de bijzet aan te pakken maar ondertussen stijgen hierdoor wel de woonlasten dit jaar. Eindhovenaren moeten dus betalen voor de paar aso’s die het verpesten. Hoe gaan we zorgen dat dit volgend jaar niet weer gebeurt? Welke concrete acties heeft het college hiervoor gepland?  

Nog een grote ergernis in de wijken is de verkeersdruk rondom Eindhoven. We hebben het in elke jaarrekeningbehandeling en begroting genoemd en vallen weer in herhaling maar: hoe zorgen we ervoor dat Eindhoven in de toekomst ook bereikbaar blijft? We zetten in op deelmobiliteit, wat goed is. Maar we zijn er nog lang niet. Deelmobiliteit kan vaak alleen in het centrum en niet in de wijken of regio. We hebben nog niet voldoende betaalbare P&R’s zodat mensen aan de rand van de stad over kunnen stappen van de auto op ander vervoer. En op de Kennedylaan en richting Helmond blijft het verkeer stokken. Als we dit zouden oplossen dan zouden de Eindhovenaren veel makkelijker thuis kunnen komen.

En wat heb je aan de ontwikkeling in het centrum terwijl je jouw buurtwinkelcentrum leeg ziet lopen? We zien veel leegstand in kleinere winkelcentra zoals het Kastelenplein maar ook het grote winkelcentrum Woensel. Hier wordt onderzoek naar gedaan maar ondertussen zijn er weer winkels verdwenen en komt het Winkelcentrum Woensel leger te staan. Komen die uitkomsten straks niet te laat? Kunnen hier noodmaatregelen op verwacht worden?  

En wat heb je aan hightech ontwikkelingen als je onder de hoogspanningslijnen woont en elke dag tegen die waslijnen aan loopt te kijken. Is dat wat we als Brainport-hoofdstad willen uitstralen terwijl in de randgemeenten ze wel onder de grond gebracht worden? Het is een uitdrukkelijke wens van veel inwoners van Woensel-Noord. We hopen dat het college dit project voor de volgende kadernota dan ook mee wil nemen in de strategische investeringsagenda. Graag een reactie.

Door corona komen helaas ook steeds meer mensen zonder werk te zitten. Ze zijn dan aangewezen op onze uitkeringen en regelingen. Daarvoor moet je vaak allerlei informatie aanleveren. Dit blijkt soms lastig te zijn. Mensen blijken niet helemaal bij machten om alles wat wordt gevraagd te begrijpen of leveren per ongeluk iets verkeerds in. Soms word je dan weggezet als fraudeur en volgt er een sanctie terwijl mensen zich gewoon vergist hebben. Dit kan grote gevolgen hebben. Daarom hebben we de motie recht op vergissen ingediend. Waarbij we het college oproepen om de mogelijkheid om het recht je te mogen vergissen in te voeren in alle daarvoor in aanmerking komende uitvoeringsregelingen en eventuele belemmeringen daartoe weg te nemen.

Dan de motie over jeugdzorg: Er verandert veel in onze samenleving onder invloed van Corona. Ook op het gebied van de jeugdzorg zien we veranderingen. Onze motie roept op om daar lessen uit te trekken.

Voorzitter, kortom: we moeten in 2021 laten zien dat we er voor onze wijken en de Eindhovenaren willen zijn. Dat we hun zorgen zien, delen en met hen willen aanpakken. En dat de wijken en onze inwoners prioriteit zijn voor de gemeente in deze tijd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.