30 januari 2024

Geen vervolg aan haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een SUN Noodhulpbureau in Eindhoven

Afgelopen juli stelde het CDA Eindhoven raadsvragen over het haalbaarheidsonderzoek voor de behoefte aan een SUN noodhulpbureau voor Eindhoven, welke werd uitgevoerd door Stichting Urgente Noden (SUN) in opdracht van de gemeente Eindhoven. Aan verschillende organisaties in Eindhoven die reeds werkzaam zijn op het gebied van armoedebestrijding en het verlenen van noodhulp was verzocht om medewerking te verlenen aan dit onderzoek. De wijze waarop het onderzoek plaatsvond, maakte dat er veel vragen, twijfels en onrust was ontstaan onder betrokken organisaties. Het CDA Eindhoven maakte zich dan ook zorgen, nu dit het onderling vertrouwen en de samenwerking tussen gemeente en de bestaande organisaties niet ten goede komt.

Recentelijk heeft wethouder Lammers aan de gemeenteraad laten weten dat er geen vervolg wordt gegeven aan dit onderzoek. Dit nu er ambtelijk ook vraagtekens waren ontstaan bij de wijze waarop het haalbaarheidsonderzoek en het daarmee samenhangende rapport door SUN is uitgevoerd en opgesteld. Daarnaast heeft de wethouder ook signalen vanuit de stad ontvangen dat partijen zich niet herkenden in het opgestelde rapport. Op basis hiervan is de conclusie getrokken dat er vooralsnog geen nieuw noodhulpbureau nodig is in Eindhoven.

Het CDA Eindhoven is blij dat door de wethouder in de afweging rekening is gehouden met de verschillende geluiden vanuit de stad en dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het wel of niet opstarten van een nieuw noodhulpbureau. Nu samenwerking op het gebied van noodhulp in het kader van armoedebestrijding wel van groots belang is en blijft voor een goede ondersteuning voor de inwoners van Eindhoven, is het in gesprek blijven vanuit de gemeente en alle betrokken organisaties van groots belang. Dit om de kwaliteit, bereikbaarheid en bovenal de bekendheid van noodhulp in Eindhoven te blijven verbeteren. De wethouder heeft laten weten in gesprek te zullen blijven met de betrokken organisaties. Het CDA zal hierbij de spreekwoordelijke vinger aan de pols houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.