11 april 2022

Informateur adviseert coalitie GroenLinks, CDA, PvdA en D66

Informateur Mario Jacobs heeft na gesprekken met alle politieke partijen een coalitie van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 geadviseerd. Hij vindt dat deze coalitie het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag, stabiel is, ervaren bestuurders heeft en over politieke lijnen naar zowel de provincie en Den Haag beschikt. Lees hier zijn volledige advies.

Het CDA Eindhoven heeft tijdens het duidingsdebat en de gesprekken met de informateur aangegeven als tweede partij van Eindhoven bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen. Wij geloven, mede naar aanleiding van de succesvolle periode de afgelopen vier jaar, er namelijk in dat we het meeste voor onze kiezers bereiken als we in het college van burgemeester en wethouders zitten.

Tijdens het duidingsdebat en de gesprekken met de informateur hebben we aangegeven wat het CDA Eindhoven belangrijk vindt voor een nieuw te vormen college. Uitgangspunten zijn dat het belang van Eindhoven centraal dient te staan en dat winnaars van de verkiezingen worden beloond. De nieuwe coalitie moet wat ons betreft goede lijnen hebben naar de provincie en Den Haag, omdat we alleen samen met hen de grote vraagstukken van onze stad aan kunnen aanpakken. Het moet een evenwichtig, stabiel en betrouwbaar bestuur zijn met een stabiele meerderheid in de raad die open staat voor inbreng vanuit de oppositie. Met daadkrachtige bestuurders die zorgen dat er concrete zaken gerealiseerd worden.

Op basis van deze uitgangspunten heeft het CDA Eindhoven bij de gesprekken met de informateur aangegeven dat het voortzetten van de huidige coalitie VVD, GL, PvdA, CDA onze voorkeur heeft, ook omdat we fijn en succesvol met deze partijen hebben samengewerkt de afgelopen vier jaar.

Onze voorkeurscoalitie wijkt af van die van de informateur. In de fractie hebben we daarom zijn advies en de argumenten van de informateur bestudeerd en hier goed met elkaar over gesproken. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorgestelde coalitiepartijen. Op basis hiervan heeft de fractie unaniem besloten om te gaan onderhandelen met GroenLinks, PvdA en D66. Wij hebben er vertrouwen in dat wij in deze coalitiesamenstelling het CDA-geluid goed kunnen laten doorklinken en onze uitgangspunten goed tot hun recht komen.

Op gepaste momenten zullen wij onze leden en inwoners informeren over de voortgang van deze onderhandelingen.

Fractie CDA Eindhoven

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.