28 november 2019

Jeugdraad in Eindhoven

Jongeren mogen nog niet stemmen, maar dat betekent niet dat ze geen stem hebben. Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Maar op dit moment praten we alleen nog óver jongeren. Dat is niet genoeg: we moeten meer mét jongeren spreken. Jongeren hebben weer een andere kijk op de stad en ook die geluiden dienen gehoord te worden.

Daarom stelt het CDA Eindhoven voor om een jeugdraad op te richten, die bestaat uit een afvaardiging van middelbare scholieren van alle Eindhovense middelbare scholen (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo). Deze jeugdraad krijgt als taak om de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over onderwerpen die op jongeren betrekking hebben.

Lees hier het hele initiatiefvoorstel van ons raadslid Remco van Dooren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.