09 juli 2020

Kaderbrief: inbreng CDA

Afgelopen dinsdag stond in de digitale raadsvergadering, de kaderbrief op het programma. Hier leest u onze inbreng:

 

Voorzitter,

In de commissie hebben we er ook al even aan gememoreerd: de enorme impact van het coronavirus op de Eindhovenaren en de Eindhovense samenleving. We kunnen niet vooruit kijken zonder ook hier naar te kijken en de gevolgen die het virus gehad heeft op onze Eindhovense samenleving. En we zijn er nog niet.... de economische gevolgen van het virus zullen ook een grote impact gaan hebben op onze stad. Houden mensen hun baan nog wel? Houden onze bedrijven hun opdrachten nog? En wat als het virus weer oplaait en er weer nieuwe maatregelen nodig zijn? Kortom, als we naar de toekomst kijken moeten we met deze onzekerheden rekening houden.

In de commissie hebben we aandacht gevraagd voor bouwen met behoud van kwaliteit van de openbare ruimte, erfgoed en betaalbare woningen voor de middengroep. Ook hebben we aandacht gevraagd het MKB: we moeten zorgen dat ze goed geholpen worden als ze bij de gemeente aankloppen. We hebben aandacht gevraagd voor de kwetsbare groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis. En we hebben aandacht gevraagd voor de leefbaarheid, veiligheid, vergroening en sociale aspecten van onze wijken.

Waar we ons als CDA Eindhoven grote zorgen om maken is de bereikbaarheid van de stad. De wethouder heeft een aantal maatregelen en projecten genoemd die de bereikbaarheid van de stad moeten verbeteren. Zou de wethouder hierover een a-avond willen geven aan de raad?

Dan hebben we nog twee moties die ik graag wil toelichten.

Als eerste motie over de BIS-instellingen. Onze BIS-instellingen zijn belangrijk voor een leefbare stad en om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Veel van hen werken ieder jaar erg hard om hun taak binnen de financiële kaders te kunnen uitvoeren. En dat is geen vetpot. Door corona hebben veel van hen het dan ook meer dan zwaar gekregen. En het einde is nog niet in zicht want door allerlei maatregelen die nu nog gelden is het einde nog niet in zicht. Het is dan ook van het grootste belang dat er voor de begrotingsbehandeling een onderbouwde prognose is van hoe het verdienmodel van de BIS-instellingen er in de nabije toekomst (in de periode van de nieuwe cultuurbrief) uit gaat zien. Deze prognose dient te worden voorzien van meerdere subsidie-scenario’s in verband met corona zodat de instellingen overeind blijven. We vragen het college om die prognose tijdig voor de behandeling van de begroting bij de gemeenteraad aanlevert

Ook hebben we een motie over arbeidsuitbuiting. In de laatste maanden hoorden we vaak in het nieuws over de kwetsbare positie van de arbeidsmigranten. Er is zelfs een Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (ABA) opgericht.

De conclusie van de rapport van de ABA Arbeidsmigranten is dat de arbeidsmigranten geen (sociale) afstand kunnen houden in hun krappe woningen en daardoor de kans op besmetting met corona 'levensgroot' is. Daarnaast zijn de arbeidsmigranten zelf kwetsbaar en afhankelijk van hun werkgever. Als je ziek bent kun je niet werken en niet werken is geen salaris. Arbeidsmigranten mogen dus niet ziek zijn!

Daarom vraagt het CDA al een jaar aandacht voor deze groep. We moeten snel oplossingen voor de arbeidsmigranten en voor de werkgevers zoeken. We willen hiervoor een betere samenwerking met alle betrokkene instanties. Tijdens de A avond over arbeidsuitbuiting georganiseerd door het CDA zijn de grootste problematieken besproken: 1) huisvesting; 2) beter samenwerking met instanties; 3) taal/communicatie met arbeidsmigranten.  We weten dus waar we onze aandacht moeten richten. We vragen het college dan ook om te komen met een plan van aanpak voor begroting zodat eventuele benodigde middelen gereserveerd kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.