20 december 2023

Raadsvoorstel bedelverbod aangenomen!

Het recent aangekondigde bedelverbod in onze stad is een onderwerp waarover wij als CDA ons al eerder over hebben uitgesproken in een set raadsvragen. Het CDA hecht sterk aan de principes van solidariteit en medemenselijkheid. 

We geloven in een stad waarin we omzien naar elkaar en waarin we de zwakkeren in onze samenleving ondersteunen. Echter, we kunnen niet voorbijgaan aan de schaduwzijde van bedelen, een kwestie die we eerder hebben aangekaart. In de Eindhovense binnenstad zien we een opvallende uniformiteit in de kartonnen bordjes en de teksten die daarop staan. Het vermoeden bestond dat er mogelijk sprake is van een georganiseerde groepering die kwetsbare mensen uitbuit en hen laat bedelen. Dit is inmiddels bevestigd. 

Als CDA Eindhoven maken we ons zorgen over deze ontwikkeling en vinden we het belangrijk om hiertegen op te treden. Onze stad moet een veilige en gastvrije plek zijn voor alle inwoners. Daarom staan we achter het bedelverbod. We begrijpen dat dit een gevoelig onderwerp is, maar we zijn ervan overtuigd dat we als stad een krachtig signaal moeten afgeven tegen georganiseerde uitbuiting onder het mom van bedelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.