20 december 2017

raadsvraag instorten parkeergarage

Aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

Eindhoven, 15 december 2017

Onderwerp: raadsvraag instorten parkeergarage (vervolg)

Geacht college,

Wij stelden eerder vragen over de rol van de gemeente bij de toets en het toezicht m.b.t. de bouwvergunning voor de parkeergarage Eindhoven airport.

In het ED van 13 december staat een artikel waarin hoogleraar Rob Nijsse tot de conclusie komt dat de gemeente al 2 maanden voor de instorting van de parkeergarage de bouw al had moeten stilleggen. Nijsse concludeert dit op basis van verslagen van gemeentelijke inspectiebezoeken. O.a. Schijnt op foto’s uit het onderzoeksdossier van adviesbureau Hageman te zien te zijn dat er al in maart scheuren in de vloer zaten en er plassen op het dak waren. De gemeente was een paar dagen voor het maken van die beelden nog langs geweest. Blijkbaar beschikte de gemeenteopzichter ook niet altijd over betrouwbare informatie, zoals tekeningen en berekeningen. Gesteld wordt dat een betonvlechter zelf de wapening keurde. Ook gaven de betrokken bouwbedrijven de gemeente onvoldoende gelegenheid om goed onderzoek te doen. Zo waren documenten onleesbaar of ontbraken ze zelfs.

De gemeente Eindhoven meldt volgens het ED dat de bouwinspecteur geen grote scheuren heeft gezien. Ondanks dat in maart al foto's zijn gemaakt van de waterplassen, is daarvan blijkbaar pas na de instorting kennisgenomen.

De CDA fractie heeft gelet op het vorengaande een aantal vervolgvragen:

1. Kunt u aangeven waarom u de mening van de hoogleraar niet deelt daar waar deze stelt dat de bouw al in maart 2017 stilgelegd had moeten en kunnen worden?

2. Is het correct dat de gemeente soms niet over de benodigde informatie beschikte om het toezicht uit te oefenen? Kunt u aangeven wat daarvan de oorzaak is? En mocht de oorzaak bij de bouwer liggen, zijn er dan sancties toegepast of overwogen.

3. Is het correct dat een ander dan de gemeente de wapening gekeurd heeft en de gemeente daarin geen rol heeft gehad? En als dat zo is, is dat dan wel verstandig (slager die z’n eigen vlees keurt) en is dat ook wettelijk toegestaan c.q. conform het gemeentelijk normenkader voor toezicht dat u hanteert?

4. Is het zo dat de foto’s die gemaakt zijn van scheuren en plassen niet aan de gemeente beschikbaar zijn gesteld? Had dat wel gemoeten en zo ja welk gevolg kan dat nog hebben (sanctioneren achteraf)?

Namens de CDA fractie

Paul Leenders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.