10 oktober 2019

Raadsvragen over salafistische scholen

Het nieuws rond de salafistische scholen is zorgwekkend. Vandaar dat het CDA zich afvraagt wat de situatie in Eindhoven is. Raadslid Miriam Frosi heeft hierover raadsvragen gesteld. Die kunt u hieronder lezen. Onderaan de pagina kunt u ook de antwoorden vinden.

 

Raadsvragen CDA aanpak van salafistische moskeescholen,

Geacht college,

Op 10 september berichtte NRC Handelsblad en actualiteitenprogramma Nieuwsuur over salafistische moskeescholen in Nederland. Het salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de islam, die niet gevolgd wordt door de meeste moslims. Binnen het salafisme worden waarden gepredikt die rechtstreeks indruisen tegen de rechtsstaat en tegen veel alledaagse omgangsvormen die we in Nederland belangrijk vinden.

Wij zijn voor een inclusieve stad en willen de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen dichten. Dit soort gedachtengoed staat daar haaks op. Kinderen worden geleerd zich af te zetten tegen de samenleving waarin zij opgroeien. Dit is een serieus probleem – een probleem dat we lange tijd hebben onderschat. Het is belangrijk dat iedereen dit probleem onderkent en dat het de nodige aandacht krijgt en houdt.

Daarom vindt het CDA dat dit probleem snel opgepakt en opgelost moet worden; directe actie is vereist. Daarom de volgende vragen:

  1. Wethouder, bent u met ons eens dat het salafisme en deze radicale denkbeelden, niet in onze stad thuishoren? Welke acties heeft het college ondernomen om onze gemeente te vrijwaren van ‘scholen’ met sterke salafistische invloeden?

 

BOEK “Help ik word volwassenen”

De minister van Onderwijs Arie Slob heeft aangegeven de onderwijsinspectie in te schakelen. In Eindhoven is de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyadis aangesloten bij de scholenkoepel IBSO;

2.       In Rotterdam verschillende islamistische scholen hebben aangegeven niet meer gebruik te maken van het omstreden boek. Wordt door de BS Taquier ook gebruikt gemaakt van het boek ‘Help, ik word volwassen’? Gaat het college in gesprek met de school hierover? Wat voor actie worden genomen om een afkeer van de Nederlandse maatschappij te voorkomen (“wees vriend alleen met gelovigen” “kleed je niet als de ongelovigen” “geen oogcontact met het andere geslacht”staat in een stencil dat in de lessen wordt gebruikt)?

 

3.       Hoe gaan we de kloof proberen te dichten? Hoe kunnen we moslimgemeenschap helpen radicale elementen buiten de deur te houden?

4.       Hoe zorgen we dat niet-salafistische moslims hierin een grotere stem krijgen en niet te maken krijgen met intimidatie?

5.       Een inclusieve stad is een stad waar iedereen is welkom; een stad waar iedereen, waar LHBTI thuis voelen: een kleurrijke stad, daar zijn we trots op. Vanaf 9-9-2018 alle MBOs zijn verplicht om LHBTI acceptatie te beoverderen. COC Nederland heeft zich daar lang voor ingezet en is blij met het resultaat. Gebeurt dit ook bij Islamitische scholen? En andere basisscholen? Wethouder, vindt u dat een acceptatiecampagne bij elke school gedragen moeten worden?

 

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van dertig dagen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA-fractie

Miriam Frosi

 

 De raadsvragen zijn inmiddels beantwoord. De beantwoording kunt u hier vinden: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/questions/env=help/action=showdoc/gd=1130/Beantwoording_raadsvragen_CDA__Frosi__over_aanpak_salafistische_moskeescholen.pdf

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.