12 februari 2021

Radicaal plan Kruisstraat

Voorzitter,

Allereerst dank aan de PvdA voor het op de agenda zetten van dit belangrijke onderwerp.

En laat ik maar meteen de hand in eigen boezem steken. Bewoners die aangeven dat de gemeente of de politiek jarenlang heeft weggekeken van de grote problemen die er rondom de Kruisstraat zijn, die geef ik gelijk. Hoe kijkt het college hiernaar, hoe hebben we het zo ver laten komen?

Het wordt tijd voor een hele andere Kruisstraat e.o. dan die we nu gewend zijn.

En de problemen zijn te groot om die alleen maar vanuit veiligheid op te lossen. Want ondanks de forse inzet afgelopen jaar lukt het niet om een vuist te maken tegen de ondermijnende netwerken.

Naast een lik-op-stuk beleid waar we mee door moeten gaan, willen wij een compleet andere wijk. En daarvoor zijn de gehele gemeente en andere partijen nodig. Wij willen de volgende maatregelen.

6 kappers, 6 sishalounges en 11 kebabzaken. En ook nog belzaken. We weten allemaal dat er veel niet van klopt. Waarom houdt de wet BIBOB dit niet tegen? En natuurlijk, er zitten zeker goede ondernemers bij. Maar we horen van inwoners dat ze voelen alsof ze in het buitenland zijn in plaats van een diverse wijk in Eindhoven, en daarmee zijn we echt te ver doorgeslagen. Het CDA wil een ander winkelaanbod: meer normale zaken, meer diversiteit, maar vooral meer kwaliteitszaken.

Ten tweede willen we andere woningbouw. Allereerst moeten we de huisjesmelkers en illegale kamerbewoning aanpakken. Maar we moeten ook volop ruimte geven aan projectontwikkelaars die panden transformeren en nieuwe kwaliteitswoningen toevoegen. Daarmee wordt de samenstelling van bewoners in de wijk positief veranderd. Met daarbij de opdracht om aan bewoners te vragen iets terug te doen voor hun buurt. Zoals we dat in Woensel West of Strijp S doen.

Daarnaast weten we dat veel jongeren rondom de Kruisstraat uit een andere wijk komen, namelijk Vaartbroek. Nu zijn ze nog bezig met criminele zaken en patserig gedrag. En daar moeten we op blijven handhaven en controleren. Maar tegelijkertijd moeten we deze jongeren ook proberen het rechte pad op te krijgen. Hoe gaan we dat doen?

Dan het verkeer. We moeten blijven controleren op patserig en hufterig verkeersgedrag. En hoe de Kruisstraat nu wordt gebruikt, is niet zoals we willen. Maar ik wil er voor waken om nu de Kruisstraat af te sluiten, zonder in z’n geheel naar de hele ontwikkeling van de wijk te kijken. Dus we zijn niet principieel tegen, maar de problemen zijn zo diep dat er echt veel meer nodig is dan het afsluiten van een weg.

Het is tien over twaalf. We willen dat het college met een radicaal plan komt met de zojuist genoemde punten. Een plan van veiligheid, economische zaken, verkeer, groen, sociaal domein, ruimte etc. Dat verdient de Kruisstraat e.o., want het is een gebied met zo veel potentie. De goedwillende bewoners en ondernemers moeten op ons kunnen rekenen en we moeten als gemeente en politiek aan dat vertrouwen gaan werken door daadkracht te tonen.

Remco van Dooren

CDA-fractie

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.