10 mei 2019

Toekomst Eindhoven Aiport

Het CDA Eindhoven is vol lof over het onderzoek van Pieter van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport. Uit alle uiteenlopende belangen en wensen heeft Van Geel een gebalanceerd advies weten op te stellen, aldus fractievoorzitter Linda Hofman. Wel zou het CDA graag een beter werkend (en goed gevuld) leefbaarheidsfonds zien voor de omwonenden die last hebben van het vliegveld.

Lees hieronder de spreektekst die Linda Hofman in de raadsvergadering van 7 mei 2019 uitsprak:

(bron foto: Wikimedia Commons)

Toekomst Eindhoven Airport

Op dinsdag 7 mei sprak de gemeenteraad over de toekomst van Eindhoven Airport. De afgelopen jaren is er veel gesproken over de Airport. De een is er enorme fan van want het helpt Eindhoven economisch en het is makkelijk op vakantie gaan. De ander hekelt de Airport want hij/zij ligt er letterlijk wakker van en maakt zich zorgen om het milieu. Tot nu toe is het nooit gelukt om beide kampen dichter bij elkaar te brengen. Om tegemoet te komen aan de mensen die overlast ervaren is er een leefbaarheidsfonds opgericht. Een fonds waarvan maatregelen konden worden genomen om de leefbaarheid rondom de Airport te vergroten. Helaas was het fonds maar mager gevuld en konden bewoners daarvan niet de maatregelen nemen die ze wilden. Gevolg: het aantal vluchten bleef groeien, net als de onvrede over Eindhoven Airport.

De afgelopen tijd heeft Pieter van Geel de opdracht gekregen om te gaan kijken naar de toekomst van Eindhoven Airport en een advies uit te brengen. Dit advies is nu aangeboden aan de regio en zal ook naar de minister gaan. De gemeenteraad van Eindhoven werd afgelopen dinsdag gevraagd om aan de wethouder aan te geven hoe het tegenover het advies staat. Wat heeft het CDA Eindhoven hierover gezegd?

Het onderzoeksproces


Als CDA Eindhoven hebben we grote waardering voor het proces wat gelopen is in de proefcasus. Tijdens de vergadering waren er drie insprekers die verschillende groepen vertegenwoordigden. Zij hebben niet gekregen wat zij wilden, maar ook zij spraken hun waardering uit voor het proces. Voor de onderzoekscommissie moet het niet makkelijk geweest zijn om alle belangen zorgvuldig te wegen, te luisteren naar alle en ver uit elkaar liggende meningen, en economische belangen, bewonersbelangen, milieu, geluid, fijnstof, et cetera af te wegen. We hebben groot respect voor de gebalanceerde uitkomst en de manier waarop er ruimte geboden is aan alle kanten van het verhaal. De uitkomst van de proefcasus is voor ons verrassend omdat we weten hoeveel druk er vanuit de economische kant van het spectrum kan komen om de Airport in vluchten te laten groeien. Maar de uitkomst is, nogmaals, erg gebalanceerd.


Inhoud 

Als CDA Eindhoven zijn we natuurlijk trots op ons vliegveld, dat van klein Welschap uitgegroeid is tot de plek die Brainportregio verbindt met de rest van Europa en daarmee de wereld. We vinden de Airport van grote waarde voor de stad en de regio. Maar aan de belasting voor de omgeving, in geluid en overlast, en voor het milieu zit natuurlijk ook een grens. En buiten de economische waarde moeten wij daar als volksvertegenwoordigers zeker ook rekening mee houden. Het advies van Van Geel is hierin volgens ons heel gebalanceerd. Er is een goede afweging gemaakt tussen de economische belangen en de belangen van de omwonenden en de leefbaarheid/milieu. We steunen dan ook het advies en onderschrijven die als CDA Eindhoven.

 

Er valt volgens ons nog winst te halen en daar worden goede voorstellen voor gedaan. Bijvoorbeeld door te kijken naar schonere en stillere manieren van vliegen. Evenals het beter aansluiten van de bestemmingen op de behoefte van de Brainportregio. Er is al vaak genoeg gezegd dat wij geen afvoerputje van Schiphol willen zijn. Dat mag in onze bestemmingen nog nadrukkelijker zichtbaar worden. We onderschrijven het advies en hopen dat dit in de regio en in Den Haag ook breed zal worden gedaan.


Leefbaarheidsfonds

Maar als we nog een wens mogen toevoegen is dat het leefbaarheidsfonds. We willen nogmaals benadrukken dat dit fonds nu niet werkt, omdat omwonenden het niet mogen besteden aan zaken die zij belangrijk vinden, en dat dit substantieel gevuld zal moeten worden. De omwonenden zouden bijvoorbeeld graag geluidsisolatie willen. Laten we goed naar hun wensen kijken en de pot flink vullen. Anders brokkelt het draagvlak voor onze Airport nog verder af. Dit willen we de wethouder echt op het hart drukken. We gaan ervan uit dat er in Den Haag naar geluisterd zal worden naar dit advies en naar de regio.

Hier kunt u het advies van Pieter van Geel teruglezen: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=4760/type=pdf/Proefcasus_Eindhoven_Airport.pdf  

Linda Hofman, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.