18 oktober 2023

Verkeersexperts gaan verkeerssituatie in Achtse Barrier opnieuw bekijken

Eerder deze zomer werd het zwartboek Verkeer in en rond de Achtse Barrier uitgebracht, waarin betrokken bewoners gevaarlijke verkeersproblemen in hun buurt aankaarten en de gemeente aanspoorde tot actie! We lieten samen met de bewoners onze stem horen en stelden raadsvragen. Met succes! Het college heeft laten weten dat ze de verkeerssituatie opnieuw gaan beoordelen. 

In de wijk is al jaren onvrede over de onveilige verkeerssituaties. De werkgroep verkeer heeft talloze pogingen gedaan om oplossingen te vinden en aan te bieden, maar zij lopen iedere keer tegen een muur aan bij de gemeente. Daarom stuurde het leefbaarheidsteam van de wijk (ltab) in juli een zwartboek naar politieke partijen in Eindhoven en het college van burgemeester en wethouders (B en W). Een boekwerk om nogmaals aandacht te vragen voor de de drukte in de wijk en de verkeersonveiligheid voor de verschillende verkeersdeelnemers.

Ons raadslid Remco van Dooren en commissielid Marianne Buenen hebben raadsvragen gesteld over het zwartboek. ,,Bewoners maken zich terecht zorgen en met hen willen wij dat dit aangepakt wordt. Het is jammer dat het zo ver moest komen dat ze een zwartboek moesten opstellen om gehoord te worden. Tegelijkertijd is het goed dat de gemeente nogmaals een ronde door de buurt wil maken”, aldus van Dooren.

B en W bieden nog geen oplossingen. Een mogelijke aanpak van de Fransebaan, waar steevast te hard gereden wordt, is afhankelijk van een nog lopend onderzoek door een externe partij. Deze bekijkt of er aanpassingen qua snelheid en inrichting noodzakelijk zijn bij wegen in Eindhoven. De resultaten zijn over enkele maanden bekend. Er zijn gesprekken gaande over alternatieve opties of wellicht verplaatsing van het snelfietspad bij basisschool de Spaaihoeve, dat tussen de school en hun speelterrein loopt. Wat betreft sluipverkeer, is de verwachting dat na aanleg van HOV3, de Marathonlaan voor vertraging kan zorgen in de spits, maar niet dat automobilisten door de wijk gaan. De gemeente houdt de situatie drie jaar in de gaten.

Van Dooren: ,,Rondom de Fransebaan vinden we dat de gemeente meer moet doen. De inrichting nodigt uit om hard te rijden. Wij geloven dat de snelheid er flink kan worden uitgehaald als je bijvoorbeeld het fietsgedeelte scheidt. Hopelijk wil de gemeente dit overwegen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.