22 december 2017

Verkiezingsprogramma CDA Eindhoven: Thuis in Eindhoven

Eindhoven is in de loop van de tijd uitgegroeid van een samenvoeging van een aantal dorpen tot de vijfde stad van Nederland. Van de komst van Philips tot de bijna 228.000 inwoners nu, Eindhoven is altijd in beweging. Als grote stad staan we voor grote vraagstukken waar politici en beleidsmakers wereldwijd een oplossing voor moeten vinden: globalisering, digitalisering en robotisering, de vastlopende verzorgingsstaat, immigratie en radicalisering. Voeg hier de klimaatverandering aan toe en je hebt de vraagstukken die overal op de wereld leiden tot onzekerheid. Ook in onze stad. Daar komt bij dat er ernstige financiële tekorten op de zorg zijn die moeten worden opgelost, net als problemen met de bereikbaarheid van onze stad.   

Hoewel de individuele vrijheid en gelijkheid in de loop der jaren enorm zijn toegenomen, zien we dat de Eindhovenaren onderweg iets heel wezenlijks zijn kwijt geraakt: hun herkenbare gemeenschap met haar vertrouwde cultuur en gevoel van geborgenheid. Een stad waar we elkaar groeten op straat en normaal met elkaar omgaan. Zorgen over de staat van onze stad en de gemeenschap zijn daardoor een permanent fenomeen geworden. Er heerst een gebrek aan vertrouwen in elkaar. Er is een goede visie nodig om deze zorgen weg te nemen en het vertrouwen terug te winnen. Het CDA Eindhoven geeft in dit verkiezingsprogramma haar visie.

Het CDA Eindhoven pleit ervoor om, veel meer dan nu het geval is, het belang van de gemeenschap te benadrukken tegenover het individu. Voor het CDA is solidariteit een uitgangspunt. Hierbij hoort het besef dat in een gezonde samenleving rechten en plichten in balans zouden moeten zijn. Dat vrijheid een gedeeld besef van onderliggende waarden en normen vereist. Dat beslissingen voor de toekomst altijd genomen moeten worden met besef van onze tradities en met oog voor de ander. Tot slot hoort hier een economische visie bij die ook op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is gebaseerd. Een beter en socialer Eindhoven komt voort uit onze gedeelde waarden en normen, die we moeten koesteren, en de wil om hier samen aan te werken.

Vooruitgang, innovatie en design zijn – anders dan we vandaag de dag vaak denken – niet in strijd met ons Christendemocratisch gedachtengoed, maar zij gaan juist hand in hand. Door dat te beseffen, kunnen we weer op zoek naar diepere grondslagen om de Eindhovense samenleving vorm te geven. Dus niet alleen maar aan jezelf denken, maar ook aan de mensen om je heen. Dit geeft ons een stabiele basis om met de grote veranderingen in onze stad en de wereld om te gaan. Er moet een balans bestaan tussen de investeringen in de  metropool Eindhoven, de (inter)nationale stad van technologie en design, en daartegenover de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en in de wijk. Deze balans willen we herstellen. Vanuit het rentmeesterschap is het CDA Eindhoven voor een goed milieubeleid.

Het CDA Eindhoven gaat de komende jaren doorpakken om Eindhoven financieel weer gezond te maken. Om Eindhoven weer bereikbaar en veilig te maken. Om Eindhoven weer een stad te laten zijn voor de Eindhovenaren, waar iedereen zich thuis voelt. Waar we fijn kunnen wonen, werken en leven. En waar we normaal met elkaar omgaan. 

CDA: Thuis in Eindhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.