18 februari 2019

We halen de knip uit de Vestdijk!

Het was voor ons een belangrijk thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar: de ‘knip’ op de Vestdijk. De verkeersopstelling waardoor automobilisten niet meer rechtdoor konden op de Vestdijk ter hoogte van de Kanaalstraat, zorgde voor veel frustratie, oponthoud en het nemen van sluiproutes. Voor ons voldoende reden om ons in te zetten voor een verwijdering van de knip.

Het idee achter de knip was de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens ons kon dat ook zónder knip. En onafhankelijk onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat dat inderdaad mogelijk is: ook zónder de knip kunnen we voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU.

Door verschoning van het wagenpark, minder verkeer vanwege de versmalling van twee naar één rijstrook en een maximum snelheid van 30 km per uur kunnen de luchtkwaliteitsnormen ook gehaald worden.

We hebben met de andere coalitiepartijen afgesproken dat we in 2021 kijken of de luchtkwaliteitsnormen inderdaad zijn gehaald. Mocht dat niet zo zijn en mocht de knip daarvoor tóch nodig blijken te zijn, zullen wij daarmee instemmen. Afspraak is afspraak – en een gezonde lucht is immers in ieders belang. Maar wij gaan ervan uit dat we dat ook halen zonder knip.

Geen knip, wel schone lucht: wij zijn erg tevreden met dit resultaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.