Normen en waarden

Samenwonen in een grote stad is niet altijd makkelijk. Mensen hebben allemaal hun eigen gewoontes. We wonen dicht op elkaar en dat heeft tot gevolg dat we een beetje rekening met elkaar moeten houden. Dus we moeten niet midden in de nacht harde muziek draaien of afval op straat gooien. Het opruimen van hondenpoep is ook een goed voorbeeld. Het CDA Eindhoven wil dat mensen zich bewust zijn van de gevolgen van hun gedrag voor de buren en de buurt. Ook willen we dat we gewoon weer normaal met elkaar en met de openbare ruimtes in onze stad omgaan: geen overlast, geen rommel en geen grote mond tegen elkaar. We moeten gaan beseffen dat we samenleven en dat we niet in een ieder-voor-zich-maatschappij leven.

Zo worden de wijken weer plekken waar mensen elkaar een beetje in de gaten houden, elkaar helpen en weer vertrouwen hebben in elkaar. Dat doen ze niet alleen om voor minder overlast te zorgen en voor meer veiligheid, maar ook om voor elkaar te zorgen. Door meer sociale controle zien we eerder of onze buren hulp nodig hebben of dat we zelfs hulp voor ze moeten inschakelen. Dit is zeker in een stad als Eindhoven belangrijk, omdat familie niet altijd dicht bij elkaar woont of mensen niet altijd om hulp durven te vragen. 
Mensen moeten niet bang zijn om elkaar aan te spreken op slecht gedrag. Het moet weer normaal worden dat we dit juist wel doen. Mensen moeten juist bang zijn aangesproken te worden, want dan doen ze  je iets niet goed. Ook moeten we er weer vertrouwen in krijgen dat mensen elkaar steunen bij het aanspreken van andere mensen op hun gedrag. We moeten elkaar weer gaan vertrouwen.

Normen, waarden en sociale controle

- Dat het weer normaal gaat worden om elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. Er mag meer sociale controle zijn zodat mensen weer leren wat normaal is en wat niet. Waar dat niet goed lukt, helpen we met buurtcoaches. Ook worden ouders aangesproken op het gedrag van hun kinderen. 

- We investeren in buurtactiviteiten, zoals een buurtbarbecue of straatfeest, zodat mensen zich thuis voelen in de wijk en elkaar leren kennen. Als mensen weten wie er in hun wijk woont, is het gemakkelijker om elkaar aan te spreken, om hulp te vragen of om vreemde situaties of personen te signaleren. Dat kan weer helpen in het op tijd signaleren van criminaliteit. 

- Samen met kinderen uit de wijken gaan we de wijken opruimen, zodat die kinderen leren dat je rotzooi niet op straat gooit. Als het voor kinderen weer normaal wordt om afval in hun zak te houden tot ze een prullenbak tegenkomen, kunnen zij dit ook weer aan hun familieleden leren. 

- Helaas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen beseft dat je ook eens wat voor een ander moet doen en dat je rekening moet houden met elkaar. Daarom willen we dat alle middelbare scholen in Eindhoven de maatschappelijke stage voor hun leerlingen stimuleren. Op deze manier leren jongeren wat het is om iets voor een ander te doen en rekening met elkaar te houden. 

- Wij maken een vuist tegen discriminatie. Op alle gebieden versterken we het huidige anti-discriminatieprogramma en brengen het up-to-date.

- Wij staan voor een gemeente waar iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn. We dragen met trots uit dat wij een regenbooggemeente zijn en zetten ons in voor een veilige en inclusieve omgeving voor LHTBI-personen, op straat, in het onderwijs, bij sportverenigingen en op de werkvloer. We voeren de acties uit het ondertekende regenboogakkoord uit.

- We gaan met de inwoners van de stad in gesprek om te kijken wat mensen belangrijk vinden in hoe we met elkaar, de stad en de wijken omgaan. In deze stadsdebatten over normen en waarden betrekken we ook onze scholen, verenigingen en andere organisaties uit de stad. De uitkomsten van de gesprekken moeten helpen om het gesprek met elkaar aan te gaan.
- We ondersteunen initiatieven zoals de ‘Week van Respect’. De Week van Respect is een jaarlijkse, nationale bewustwordingscampagne. Deze campagne is een reactie op de toenemende intolerantie en spanningen in de maatschappij. Hierbij worden vooral jongeren aangesproken. Samen met jongeren werken we aan een respectvolle samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.