Ondersteuning gemeenteraad

Waar de uitvoerende macht beschikt over een ruim ambtenarenapparaat, moeten raadsleden het doen met een fractiemedewerker voor acht per week en de verordening op ambtelijke ondersteuning. Hierdoor is het soms lastig om het college voldoende en grondig te controleren. Daarom krijgt elke fractie meer uren ondersteuning van een fractiemedewerker. Dit komt de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de gemeenteraad ten goede.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.