Onderwijs

We vinden het heel belangrijk dat iedereen in Eindhoven kan genieten van goed onderwijs. Elk kind krijgt evenveel kansen en we zetten ons in om onderwijsachterstanden te voorkomen. Dit begint bij stevige inzet van voor- en vroegschoolse educatie en de SPIL- (spelen, integreren, leren) centra.

We vinden het van groot belang dat iedereen in Eindhoven kan lezen en schrijven en digitaal vaardig is. Daarom zorgen we voor samenwerking met partners in de stad om mensen die daar moeite mee hebben te kunnen helpen. Met het hele onderwijs (kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) bepalen we gezamenlijke doelstellingen voor de komende jaren. De gemeente neemt hierin de regie. Focus wordt daarbij aangebracht in de Lokale Educatieve Agenda, die we strakker gaan gebruiken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.