24 november 2022

Is spoedeisende hulp van Maasziekenhuis Pantein in gevaar?

Is het voortbestaan in gevaar van de spoedeisende hulp van Maasziekenhuis Pantein? Dat vreest het CDA, verreweg de grootste fractie in de gemeenteraad van Land van Cuijk. Het Boxmeerse ziekenhuis zelf maakt zich nog niet druk.

,,Burgemeester en wethouders moeten nu geluid maken richting Den Haag om hun zorgen kenbaar te maken. Wacht je af, dan ben je dadelijk misschien te laat”, waarschuwt raadslid Corine Jeckmans.

Minister Kuipers

Het CDA maken zich zorgen, omdat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) het voornemen heeft om ernstige slachtoffers van (verkeers)ongevallen niet meer door te verwijzen naar kleinere regionale ziekenhuizen. Daartoe wordt ook het Maasziekenhuis gerekend. ,,Daar bovenop geeft de minister in het Integraal Zorgakkoord aan de kleinere locaties voor spoedeisende eerste hulp te willen sluiten. Onze zorgen komen niet uit de lucht vallen”, aldus Jeckmans. De minister denkt dat concentratie van ernstige traumapatiënten in grotere ziekenhuizen de kwaliteit van de spoedeisende zorg ten goede komt. ,,De spoedeisende hulp heeft echter een bekende kernfunctie in het ziekenhuis”, zegt Jeckmans. ,,Op het moment dat je de spoedeisende hulp sluit, zal meteen ook het aantal ziekenhuisbedden afnemen.”

Mensen die toch al zorg mijden, zijn extra kwetsbaar. Met zorg op afstand zullen zij zich nog minder voor hulp melden

Corine Jeckmans, CDA Land van Cuijk

Glijdende schaal

Gevolg: de glijdende schaal. Volgens Maasziekenhuis Pantein zal het zo’n vaart niet lopen. ,,Ernstige traumapatiënten (patiënten met meerdere letsels, FH) komen niet naar een algemeen ziekenhuis. Deze patiënten gaan in onze regio nu al direct door naar het Radboudumc in Nijmegen”, zegt een woordvoerder. Toch zijn er jaarlijks 11.000 bezoekers op de eerste hulp in Beugen. ,,En het wordt steeds drukker op de seh’s, ook in onze regio”, aldus een ziekenhuiswoordvoerder. Voor het CDA een reden te meer om een vinger aan de pols te houden. Jeckmans vraagt burgemeester en wethouders de Haagse ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Indien inderdaad sprake zal zijn van het afbouwen van spoedeisende zorg in de regio, moet het college wat haar betreft direct in actie komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.