11 januari 2023

Arjan Breijer: Een mooi jaar LVC met minder mooi einde?

Gemeente Land van Cuijk bestaat nu één jaar en startte in een lockdown. Geen makkelijke tijd, niet als bewoner, en ook niet voor een nieuwe gemeente. Een jaar waarin heel veel gedaan en gebeurd is, letterlijk teveel om op te noemen! Een paar voorbeelden:

Ondanks alle voorbereiden ging er in het begin een hoop mis... Op zich is dat geen probleem als dat netjes wordt opgelost, en gelukkig is dat zo. Na mijn oproep begin 2022 zijn er veel reacties gekomen wat er niet goed ging. Al die meldingen zijn goed en vlot opgelost. Complimenten voor alle ambtenaren die hard hebben gewerkt om dit te herstellen. Nu gaat het gelukkig veel beter, maar mocht u nu nog tegen dingen aanlopen neem dan gerust contact met mij op!

Voor iedereen was het in het begin even zoeken, ontdekken en samen bepalen hoe we dat nu gaan doen.

Inmiddels hebben we als raad onze draai gevonden. Ik ben heel blij met de sfeer in de raad, die is ronduit goed. Natuurlijk hebben we over onderwerpen verschillende meningen, dat is goed. Maar er wordt geluisterd naar elkaars argumenten en we werken goed samen. Een mooi voorbeeld van samenwerking is dat we niet gekozen hebben voor de klassieke oppositie / coalitie verhouding, maar voor een raadsprogramma voor de komende 4 jaar waar alle partijen aan mee konden schrijven. We sluiten geen één partij buiten, maar doen het samen! Ook de bijstand die ik vroeg om goed zicht te krijgen op (on)mogelijkheden met de scholensluiting groeide al snel uit tot een fijne samenwerking waaraan bijna alle partijen deelnamen.

Door respectvol met elkaar te praten vind ik onze raad een voorbeeld hoe politiek kan. Scherp op de inhoud en niet op de persoon. Geen tegenstellingen vergroten, maar kijken naar wat ons verbindt. Uit een onderzoek blijkt dat de partijen die de wethouders leveren meer vragen stelden, en meer wijzigingen van stukken voorstelden dan de partijen die geen wethouders leveren. Landelijk is dat juist andersom. Ik ben er super trots op dat de hele raad zo scherp op de inhoud is of iets een goed plan is of niet.

Door respectvol met elkaar te praten vind ik onze raad een voorbeeld hoe politiek kan. Scherp op de inhoud en niet op de persoon.

We hebben een grote fractie en door het verdelen van onderwerpen heb je minder vaak een onderwerp waarover je zelf spreekt in de raad. Dat is wel jammer al bereiden we het wel samen voor en je daardoor meer tijd hebt om je te verdiepen. Grappig genoeg kost de raad van Land van Cuijk mij nu meer tijd dan toen ik in de raad van Sint Anthonis zat. Elke week ben ik twee, soms oplopend tot vier avonden per week met het raadswerk bezig naast mijn normale baan op een basisschool. Het opzoeken en praten met bedrijven en inwoners geeft veel energie om dingen te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de nieuwe regeling leerlingenvervoer. Dat was een hamerstuk waar ik veel tijd in heb gestoken en op ons voorstel is dat unaniem door de raad gewijzigd. Nu is er meer maatwerk mogelijk i.p.v. een kille zakelijke regeling. Ook ben ik blij dat het gelukt is om een motie voor oprichting van een Sportraad aan te nemen. Samen met de VVD hebben we ons hiervoor hard gemaakt. Een krachtig gezamenlijk geluid vanuit sport richting de gemeente i.p.v. ieder voor zich kan de verenigingen erg helpen.

Maatwerk in plaats van een kille zakelijke regeling

Het minder goede einde? De sluiting van de scholen! Heel frustrerend vond ik dat je als raad niks te zeggen hebt over locaties maar wel mag betalen voor die locaties. OMO besluit hierover en je kan dit behalve een gesprek niet sturen. In de week dat OMO zou besluiten heeft de raad (na vele andere avonden) nog een laatste maal met OMO gezeten voor een open gesprek. Als zij dan zelfs de opties niet verder willen toelichten dan houdt het op. Twee dagen later liet OMO definitief weten de scholen te sluiten. We hadden tegen het huisvestigingsplan kunnen stemmen en dat wilde ik gevoelsmatig ook. Maar wat schiet je ermee op en wat is het beste voor onze kinderen? OMO sluit de scholen toch en dan zijn de kinderen de dupe omdat ze dan ook de voordelen missen zoals betere gebouwen met meer ruimte ed. Voor mij was het duidelijk, de scholen gaan toch dicht en ik gun onze kinderen alle voordelen uit het huisvestingsplan en daarom stemde ik voor. 

Frustrerend als je raad niks te zeggen hebt over locaties maar wel mag betalen voor die locaties

Tot slot nog wat goede voornemens van mij:

  • Veel contacten met inwoners blijven hebben. Loopt u tegen iets aan? Wilt u iets meegeven? Neem contact met me op!
  • Blijven bijdragen aan een goede sfeer en samenwerking in de raad. Laten we een voorbeeld (blijven) proberen te zijn hoe je respectvol met elkaar kan discussiëren.
  • Naast mijn onderwerpen sport, veiligheid en sociaal domein wil ik vooral verenigingen zo goed mogelijk in staat te stellen hun activiteiten te laten doen. Loopt u tegen belemmeringen aan? Laat het me weten! We hebben lijnen naar CDA leden in de provincie, 1e en 2e Kamer als Europees. Dat is één van de voordelen van een lokale CDA partij met ingangen op andere niveaus bij gemeentegrens overschrijdende onderwerpen.

Kortom, voor u aan de slag om stukje bij beetje ons Land van Cuijk beter te maken. Op naar een nieuw jaar, ik heb er zin in!

Wat zijn uw ervaringen in het eerste jaar gemeente Land van Cuijk? Wat gaat nu goed en wat kan beter? Heeft u nog goede ideeën? Zet het in de reacties, of bel of mail mij.

Arjan Breijer
[email protected]
06-15046202

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.