Wonen en bouwen

 • Voldoende bouwlocaties per dorp en stad aanwijzen, zodat vooral de jeugd kan blijven bouwen.
 • 1 op de 3 woningen zijn voor starters, zowel koop- als huurwoningen.
 • 1 op de 3 woningen zijn voor senioren, hierdoor komen gezinswoningen beschikbaar.
 • Bouwprocedures versnellen en creatief meedenken bij herbestemming of het splitsen van woningen.
 • Ruimte en ondersteuning bij de realisatie van flexibele woonvormen en mantelzorgwoningen.
 • Een wethouder met focus voor bouwen en wonen.
 • Ruime starterslening.

Baas in eigen buurt

 • Met elkaar werken we aan dorpsplannen en een sterk verenigingsleven.
 • Iedere kern krijgt een eigen budget.
 • Gemeenschapsaccommodaties en (sport) verenigingen betalen geen OZB.
 • Veiligheid de hoogste prioriteit; via voorlichting naar afname drugsgebruik.
 • Nieuwe inwoners ontvangen een Land van Cuijk welkomspakket.
 • Voldoende sportvoorzieningen, wandel- en fietspaden in de buurt.

Ondernemen in het Land van Cuijk

 • Lokale ondernemers krijgen voorrang bij aanbestedingen.
 • Vestigingsklimaat verbeteren em het schappen van overbodige regels.
 • Groeikansen creeren door investeringen in primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
 • Verbetering van de mobiliteit en realiseren van een betere verbinding naar Eindhoven.

Zorg voor elkaar

 • Één vaste contactpersoon voor alle vragen, geen kastje naar de muur.
 • We gaan de strijd aan tegen eenzaamheid.
 • De inzet van mantelzorgers, ouderenorganisaties, en huiskamerprojecten blijvend waarderen.
 • We strijden tegen armoede en vóór kansen gelijkheid van onze kinderen.
 • Meer inzet van jongerenwerk.

Durf duurzaam!

 • Voor ieder huishouden een betaalbare energierekening.
 • Energietransitie: lokale initiatieven ondersteunen en innovatie stimuleren.
 • Inwoners ruime regelingen bieden voor investeringen in energiebesparing.
 • Gemeente geeft 20% korting op grondprijs bij duurzaam bouwen.
 • Voor ieder kind dat wordt geboren, planten we een boom.

Kansrijk vitaal platteland

 • Stimuleer het regionaal bedrijfsleven, optimaliseer de infrastructuur en voorkom krimp en ontgroening.
 • De AgriFood sector is de banenmotor van onze regio, maximaal support in innovatie.
 • Samenwerking tussen boer en burger stimuleren. Gezonde voeding dichtbij.
 • Criminaliteit en drugs horen niet in onze omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.