15 september 2017

Tijdelijke snelheidsremmende maatregelen Celsiusstraat dankzij CDA vragen

Op 12 juli jl. heeft Kees Mettes vragen gesteld over de verkeersveiligheid van de Celsiusstraat (die vind u hier) Het College bij monde van wethouder Toonen heeft het CDA geantwoord dat hij tijdelijke snelheidsbelemmeringen maatregelen treft om de snelheid eruit te halen.
Goed nieuws volgens Kees Mettes. "Ik ben blij dat het College dit probleem serieus neemt en dat zij maatregelen treft. Daarnaast ben ik blij met de toezegging dat de definitieve oplossing in samenspraak met de bewoners wordt bepaald."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.