22 februari 2023

Afscheid Tineke Koelewijn als Statenlid

Beste CDA-leden in de provincie Utrecht,

Na twee volle termijnen als Statenlid komt er een zelf gekozen einde aan mijn inzet voor de provincie Utrecht. Persoonlijk heb ik mogen ervaren dat ik als statenlid het verschil kon maken in dossiers en persoonlijk contact met fracties, inwoners en gedeputeerden en daar ben ik dankbaar voor.

Maar ook in de RGW-commissie en in de Staten, heb ik gemerkt dat mijn inbreng verandering teweeg heeft gebracht; door het scherper neerzetten van onze CDA standpunten, meer aandacht vragen voor inhoudelijke standpunten met betrekking tot bijvoorbeeld het op een kwalitatief hoger niveau brengen van onderwerpen op het gebied van Wonen, Ruimtelijke Ordening en de Omgevingswet. Dat laatste vooral in mijn rol als voorzitter van de Provinciale Commissie Omgevingsvisie. Als statenlid kon ik mijn kennis en ervaring op het vlak van de Sociale Volkshuisvesting actief inbrengen en daarmee ook het debat sturen en de CDA-visie inbrengen. Ik heb daarbij keer op keer aangegeven dat de kracht en de kwaliteit van de provincie Utrecht een samenspel is tussen stad en ommeland.

De contacten tijdens de ALV’s, provinciale bijeenkomsten en congressen heb ik als zeer waardevol ervaren. Al maakte de impact van de Corona-periode dat we elkaar wel wat minder intensief konden ontmoeten.

Het lidmaatschap van de Provinciale Staten vraagt naast een uitdagende baan heel veel inzet in de avonduren en in de weekenden. Ik kijk er dan ook naar uit om die samen met mijn man, inmiddels volwassen dochters en hoogbejaarde moeder weer vrij te kunnen besteden.

Voor het CDA wens ik vooral dat ze koers houdt. Zij zich niet laat verleiden tot samenwerking met populistische partijen en de vier uitgangspunten blijft koesteren: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Tot ziens!

Tineke Koelewijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.