Willem

Nieuwsbrieven CDA Provincie Utrecht

Maandelijks wordt de nieuwsbrief van het CDA provincie Utrecht verstuurd. In deze nieuwsbrief vind je het laatste nieuws vanuit de Statenfractie en het provinciaal bestuur, aankondigingen van bijeenkomsten, updates vanuit de Waterschappen en wat er zoal nog meer speelt in onze mooie provincie. Aan- of afmelden van de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar [email protected]l

PAS journaal

Statenlid Chris Westerlaken houdt u op de hoogte van de laatste stand van zaken in zijn zogenoemde PAS journaals. Wat is ook alweer PAS? Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.