Water dat voor ons werkt!

Veilige dijken, droge voeten, voldoende water

Iedereen vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat is het niet! De regenval van de laatste tijd zorgde voor problemen. Het water stond zo hoog dat kelders dreigden vol te lopen. In de zomer hebben we steeds vaker last van de droogte. Tuinders maken zich zorgen over hun teelt.

Te veel water, te weinig water

Het CDA zorgt ervoor dat we veilig kunnen wonen en dat we water in ons voordeel laten werken. Bijvoorbeeld door energie op te wekken uit rioolwater en slibverwerking. Dat wordt een van onze belangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar. Ons motto is dan ook: Water dat voor ons werkt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.