In de provincie Utrecht liggen vier waterschappen

Willem

Waterschap HDSR

Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) ligt nagenoeg in zijn geheel in de provincie Utrecht. HDSR regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ze zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. 

Het CDA heeft twee zetels: Annemien van der Veen (fractievoorzitter) en Robin Dorsman (AB-lid) vormen samen met duolid Bram Beijer een enthousiast team. Lees hier de kernthema's voor de komende periode van het CDA in HDSR. Volg ons ook op Instagram via @utrechtwaterschap.

Waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap Vallei en Veluwe ligt aan de oostkant van de provincie Utrecht. Het CDA heeft twee zetels in het algemeen bestuur: Albert Pansier (fractievoorzitter) en Wimjan van der Heijden (fractielid). Mark Obbink is commissielid. 

De klimaatopgave, water en bodem sturend en de transitie van het landelijk gebied vragen onverkort ons aller aandacht. Voor Waterschap Vallei en Veluwe staan ook vernieuwingen van de grote waterzuiveringsinstallaties op stapel en wordt verder gewerkt aan de plannen voor verbetering van de Grebbedijk.

Waterschap Rivierenland

Het waterschap Rivierenland ligt aan de zuidkant van de provincie Utrecht. Het CDA heeft hierin drie zetels. De fractie bestaat uit: Esther Groenenberg (heemraad), Hannie Visser-Kieboom, Teunis Jacob Slob. De commissieleden zijn: Arie van den Herik (Commissie Watersysteem) en Arjan Kraijo (Commissie Waterveiligheid)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt in het noordwesten van de provincie Utrecht. Het CDA heeft hierin één zetel: Lex van Drooge is lid algemeen bestuur. De commissieleden zijn: Erik Kreike en Thijs Nell.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.