HRM-Commissie

De HRM-commissie is op initiatief van het bestuur van het CDA (provincie Utrecht) opgericht. De commissie heeft de volgende opdracht:

  • Scouten van talentvolle leden die voor diverse (politieke) posities op korte en langere termijn in aanmerking kunnen komen.
  • Stimuleren van ontwikkeling van talentvolle leden. 
  • Beheren “kaartenbak” met (wensen/competenties van) beschikbare leden voor diverse (politieke) functies.
  • Aanspreekpunt bij problemen/conflicten binnen CDA (provincie Utrecht), zoals afdelingen en tussen personen. 
  • Fungeren als vertrouwenspersoon in voorkomende situaties.
  • Input leveren voor opleidingen/trainingen (i.s.m. opleidingsinstituut).

Vanzelfsprekend vervult de commissie haar taken in vertrouwen, en wordt er discreet omgegaan met verkregen informatie.

U kunt contact opnemen met de HRM-commissie via [email protected].

De leden van de commissie zijn allemaal actief voor het CDA binnen de provincie Utrecht. Het dagelijks bestuur van CDA Provincie Utrecht is minimaal met één lid in de commissie vertegenwoordigd. Daarnaast is ook het Steenkampinstituut, met een scholingsconsulent, in de commissie vertegenwoordigd.

De leden van de HRM-commissie zijn:

Petra Doornenbal (voorzitter; burgemeester Renswoude)
Harry Blume (vice-voorzitter DB CDA Provincie Utrecht)
Rick Tigelaar (lid DB CDA Provincie Utrecht)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.