14 juni 2023

Amendement Gaasperwaard 3 aangenomen

Het CDA wil een goede inpassing en veilige ontsluiting van het regionale bedrijfsterrein Gaasperwaard 3. De aanleg van Gaasperwaard 3 is gepland in 2030 en nodig om bedrijven in de regio U(trecht)-16 te behouden. Het gaat om bedrijven die door groei niet meer op hun locatie passen of moeten wijken voor woningbouw. Gaasperwaard 3 is 35 hectare groot en ligt aan de Zuidoostkant van knooppunt Everdingen.

Veilig fietsverkeer scholen en aanleg fietstunnel
Met het amendement borgt het CDA een veilige verkeersontsluiting door het vracht- en woon-werk verkeer van het fietsverkeer te scheiden. Dat kan door het verkeer alleen via de A27 af te wikkelen en niet via de A2 (i.v.m fietsverkeer scholen en landbouwverkeer) en door het scheiden van vrachtverkeer en fietsverkeer (een fietstunnel bij het kruispunt Lekbrug A2).

Goede inpassing en afscheiding naar Hagestein
Het bedrijventerrein moet zorgvuldig landschappelijk worden ingepast. Er moet een mooie en gedragen afscheiding naar Hagestein komen en er moet goed rekening worden houden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het gebied (boomgaarden).

Milieu en openbaar vervoer
De bedrijven mogen de omgeving niet belasten. De hogere milieucategorieën (kringloopbedrijven) liggen verder van de woonbebouwing. De locatie zal zodanig aantrekkelijk door openbaar vervoer moeten worden ontsloten dat men graag de auto thuis wil laten staan.

Praktische insteek en samenwerking
Het CDA heeft het amendement samen met de VVD opgesteld. PvdA en Groen Links hebben het amendement mede ingediend. Vervolgens hebben Provinciale Staten op 31 mei het amendement in grote meerderheid aangenomen. Het amendement laat zien dat een praktische insteek en een goede samenwerking leidt tot een beter resultaat, namelijk veilig (fiets)verkeer, minder milieubelasting en een zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Arjen Draisma en Gerdien Bikker: “De voorbereiding heeft plaatsgevonden samen met onze vertegenwoordigers in Vijfheerenlanden, waarbij we elkaar kunnen hebben versterken. Het bedrijventerrein is op deze locatie aanvaardbaar, mits veilig ontsloten voor lokaal fietsverkeer, goed ingepast en afgescheiden van Hagestein. De bedrijven mogen de omgeving niet belasten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.