11 mei 2023

Bericht vanuit het waterschap HDSR

Zoals u allen weet, vonden de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen plaats op woensdag 15 maart jl. Het CDA in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) had 3 zetels. Drie nieuwe mensen stonden op de plaatsen 1 t/m 3 en een bekende op nummer 4: Op 1. Annemien van der Veen, 2. Robin Dorsman, 3. Bram Beijer, 4. Ron Bunnik.

Vol energie, enthousiasme en met een goed verhaal onder het mom van ‘water dat voor ons werkt’ hebben we campagne gevoerd op diverse plaatsen in het werkgebied van het waterschap. Dit resulteerde in 2 zetels, een licht verlies. Gezien de politiek-maatschappelijke omstandigheden zijn we hier tevreden mee.

Woensdag 29 maart vond de installatie plaats in een speciaal daarvoor belegde Algemeen Bestuursoverleg. Annemien van der Veen en Robin Dorsman zijn geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur, Bram Beijer als duo-commissielid. Hans Slooijer was bij dit heuglijke feit namens het Provinciaal Bestuur.

We konden meteen vol aan de bak met een 3-tal inwerkdagen op 5, 12 en 19 april. Hierin stonden ontmoeting met andere fracties / AB-leden en kennisoverdracht centraal, zodat we de organisatie en inhoudelijke vraagstukken beter leerden kennen.

In de tussentijd is de informatieronde van start gegaan onder leiding van de, door de grootste partij Water Natuurlijk aangestelde, informateur Pim van den Berg. Ook met onze fractie is een gesprek gevoerd, waarin onze boodschap was dat op basis van de verkiezingsuitslag ons bescheidenheid past maar wij er niet voor weglopen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.

In het Algemeen Bestuursoverleg op 24 april heeft de informateur zijn eindrapport uitgebracht, waarin is geadviseerd om met de volgende 5 partijen het formatieproces in te gaan: Water Natuurlijk, BoerBurgerBeweging, Geborgden (Landbouw & Natuur), Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid. In totaal maar liefst 21 van de 30 zetels!

Wij hebben vragen gesteld over welke inbreng wij de komende periode kunnen hebben op het op te stellen coalitieakkoord, wat de mogelijke speerpunten zijn, hoe de coalitie (Dagelijks Bestuur) samenwerking ziet met de overige partijen en tot slot wanneer een coalitieakkoord zal zijn afgerond. Er werd ons bij herhaling aangegeven dat samenwerking en het geven van input zeer belangrijk zullen zijn. Inmiddels is er een formateur aangesteld, Christa Hendriksen. Zij gaf aan te streven naar afronding van de formatie begin juni. Wij houden de vinger aan de pols!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.