03 februari 2021

Bedrijfsopvolgingsproblematiek ook op de agenda van de Provincie Utrecht

Het CDA is blij dat het initiatiefvoorstel dat zij heeft ingediend om meer aandacht en ondersteuning te creëren voor MKB-familiebedrijven resultaat oplevert. Gedeputeerde Staten is vandaag met een Statenbrief gekomen waarin de resultaten en de conclusies van de twee pilots over bedrijfsopvolging worden toegelicht. De belangrijkste conclusies zijn dat het investeren in bewustwording bij ondernemers door de provincie Utrecht loont en dat het beschikbaar stellen van een voucher voor een adviseur de drempel verlaagt om tot bedrijfsopvolging over te gaan. Binnenkort komt GS met een voorstel om vijf ton uit te trekken voor het ondersteunen van MKB-familiebedrijven bij bedrijfsopvolging.

CDA-fractievoorzitter Derk Boswijk: 'Ik ben enorm blij om te zien dat de pilots waar wij als CDA in 2018 het initiatief voor hebben genomen hun vruchten hebben afgeworpen en Provincie Utrecht nu structureel wil doorpakken. Dit is echt belangrijk voor het Utrechtse MKB en het behoud van banen.'

In 2018 diende het CDA, samen met SGP, 50Plus, PvdA, SP en de VVD, een initiatiefvoorstel in om meer aandacht en ondersteuning te genereren voor MKB-familiebedrijven. Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Utrechtse economie. Ze hebben een sterke regionale binding en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Echter, ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfopvolging niet. Er was nauwelijks aandacht en ondersteuning voor deze specifieke opvolgingsproblematiek. Wat vooral gemist werd in Utrecht, is een netwerk van familiebedrijven. Juist dit netwerk, met de provincie Utrecht als neutrale verbindende partner, kan ondersteuning bieden bij de uitdagingen die specifiek spelen bij familiebedrijven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.