28 februari 2024

CDA HDSR: een waterrijk en energiek begin van het nieuwe jaar!

De afgelopen periode wordt gekenmerkt door zeer veel neerslag en relatief hoge temperaturen. Na jaren van droogte en periodes van tekort aan water voor bepaalde functies, is er nu zoveel water waardoor de afvloeiing wordt bemoeilijkt. Dit geeft te denken.

Op het moment van schrijven, zaterdag 24 februari, hebben we als CDA HDSR fractie een inspirerende, gezellige en verdiepende teamdag gehad. Deze vond plaats bij onze fractievoorzitter Annemien van der Veen thuis in Maartensdijk tussen prachtig polderlandschap en de stad Utrecht. Vanuit de Provinciale Statenfractie was Arjen Draisma aanwezig en als voormalig hoogheemraad namens het CDA was Bernard de Jong er ook bij, zeer waardevol om zo de verbinding met elkaar te hebben!

Aan de hand van een korte terugblik op het afgelopen jaar zijn we middels een aantal casussen (zoals Waterschapsbestuurders in gesprek over funderingsproblematiek - Unie van Waterschappen) het gesprek met elkaar aangegaan. Dit gesprek ging over waar we nog meer focus op kunnen aanbrengen in 2024 in het licht van ons programma, klimaatontwikkelingen, politiek-maatschappelijke ontwikkelingen landelijk en lokaal.

Concreter betekent dit dat we ons voor de volgende thema’s verder gaan inzetten op:

Woningbouw in relatie tot bodem
· We gaan voor een algemeen label, niet voor een specifiek waterlabel
· Verdere bewustwording bij verbonden partijen, zoals ontwikkelaars en lokale overheden, waar wel / niet gebouwd moet kunnen worden

Medicijnen
· End of pipe maatregel
· Scherpe monitoring agenda Unie van Waterschappen
· Zuivering afvalwater, inzet van o.a. pharmafilter

Project Sterke Lekdijk
· Mogelijkheid burgerberaad
· Zorgvuldige communicatie (omgevingsmanagement)
· Functie en taak zijn leidend, onteigening zoveel mogelijk voorkomen

Energie
· Visie van het college op Energie en de stand van zaken uitwerken

Daarnaast zullen we dit jaar nog meer verschillende communicatiekanalen, waaronder media, gaan gebruiken. Ook gaan we de verbinding op provinciaal en lokaal niveau verder verstevigen door pro actief in gesprek te gaan met fracties, leden en mede waterschapsbestuurders.

Met een hartelijke voorjaarsgroet,

Annemien van der Veen – Fractievoorzitter
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid
Bram Beijer – Duo-commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.