29 maart 2024

CDA HDSR: in contact mét mensen en vóór de omgeving

Inmiddels is het voorjaar echt aangebroken. De grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden liggen (gelukkig) achter ons. Temperaturen daarentegen zijn hoger, regelmatig hoger dan gemiddeld. Februari 2024 is de warmste februarimaand ooit gemeten. Februari nu al zeker warmste februari ooit gemeten, 4 graden boven normaal (nos.nl)

Dit heeft ook effect op de gewenste waterstand, die bijvoorbeeld wordt vastgesteld in peilbesluiten. In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Hierbij wordt rekening gehouden met de natuur, landbouw, recreatie, het bedrijfsleven en de inwoners. Dit kwam ook ter sprake op de bewonersavond op 18 maart in Schalkwijk over het ´Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk’. Er werd met ongeveer 25 bewoners, voornamelijk agrariërs, ingegaan op de waterstand en (hoofd)waterafvoeren. Onze CDA-fractie, in de persoon van Robin Dorsman, was daarbij en zag dat er tussen agrariërs en met hoogheemraad De Groot een constructief gesprek plaatsvond over verschillende belangen bij een gemiddeld peil of een apart zomer- en winterpeil om het water te kunnen vasthouden en af te vloeien.

De Algemeen Bestuursvergadering van 6 maart was een gedenkwaardige. Het belangrijkste agendapunt was de Actualisatie van het moederkrediet (financiën) van het project Sterke Lekdijk en de vrijgave van de 2e financieringstranche. Wij hebben dit jaar al diverse vragen gesteld aan de verantwoordelijke hoogheemraad Otterman hoe de forse budgetoverschrijdingen mogelijk zijn, wat eraan gedaan kan worden en welke lessen geleerd worden door de (project)organisatie om waar mogelijk slimmer en effectiever te werken. Ditmaal hadden we, mede op basis van de Evaluatie Sterke Lekdijk door Kwink Groep, geruime tijd voor de Algemeen Bestuursvergadering een motie voorbereid en gedeeld. In de motie verzochten we om drie zaken: 

  • Een plan van aanpak om het omgevingsmanagement te verbeteren; 
  • De resultaten uit de evaluatie te gebruiken ter verbetering van omgevingsmanagement bij toekomstige dijkversterkingsprojecten; 
  • Periodiek verslag aan het Algemeen Bestuur over de voortgang hiervan. 

Dit resulteerde dat een aantal coalitiepartijen (Water Natuurlijk, PvdA, Natuur & Landbouw) op de dag van het AB met een soortgelijke motie kwamen, en een lang debat plaatsvond. Hoewel onze motie uiteindelijk net niet door een meerderheid is aangenomen, was er desondanks veel waardering en steun voor de constructief-kritische toon, verbetervoorstellen en de manier waarop wij verbinding zochten met de andere fracties. Door verschillende fracties zijn naderhand excuses gemaakt over het niet steunen en samenwerken met ons/CDA! Hiermee hebben we ons nog meer op de kaart gezet als constructieve en scherpe partij! 

We blijven deze lijn voortzetten en zien uit naar de Themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 3 april waarin het nieuwe belastingsysteem van de waterschappen wordt gepresenteerd. Belangrijk voor iedereen, we blijven u/jullie hierbij betrekken.

Met een hartelijke voorjaarsgroet, 

Annemien van der Veen – Fractievoorzitter 
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid 
Bram Beijer – Duo-commissielid 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.