25 oktober 2023

CDA HDSR: zichtbaarheid en impact maken

Inmiddels is de herfst ingetreden. Het vallen van de bladeren en het korter worden van de dagen betekent niet dat wij hier in meegaan. In tegendeel, de veelkleurigheid en verfrissende werking kenmerkt ons beter. In de vorige nieuwsbrief heeft u/jullie hier al één en ander over kunnen lezen, in deze nieuwsbrief een vervolg hierop.

Bestuurscultuur: ook bij het waterschap is het bespreekbaar én constructief
Bestuurscultuur: gezien alle politiek-bestuurlijke ontwikkelingen de laatste jaren is het bijna niet meer normaal als je het er niet over hebt. Als Algemeen Bestuur zijn we na de verkiezingen hiermee aan de slag gegaan. Er is onder andere een bestuurlijke werkgroep ‘Samenwerken en Vernieuwen’ opgericht. Namens het CDA neemt Robin Dorsman hieraan pro-actief deel. Als uitwerking van een goede bestuurscultuur en samenwerking hebben we 5 kernpunten geformuleerd. Het waterschap:

  • Is er voor iedereen waarop hun werk invloed heeft;
  • Handelt uit vertrouwen;
  • Is respectvol en integer;
  • Gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de financiën;
  • Wil een levendig debat.

Natuurlijk dragen we dit uit met 'woorden en daden'! Dit zien we gelukkig ook terug in de verschillende bestuurlijke overleggen. Het 'statement' is als reminder in de vergaderzaal aanwezig bij ieder bestuurlijk overleg. Dit heeft ook de media bereikt: HDSR verwelkomt nieuwe bestuurscultuur (h2owaternetwerk.nl). Overigens, op de foto in bijgaande link ontbreken naast Robin nog enkele andere initiatiefnemers.

CDA neemt voortouw in bestuurlijke Klankbordgroep Digitale Transformatie
Informatie en technologie spelen hedentendage een cruciale en faciliterende rol in de veranderende maatschappij en publieke organisaties. Uiteraard ook in het waterschap. Al in 2022 is een motie aangenomen waarin werd opgeroepen om een klankbordgroep in te stellen om zaken op het gebied van ´digitale transformatie´ te volgen en om besluitvorming op deze zaken voor te bereiden. Als CDA hebben we deze zomer het voortouw genomen om de Klankbordgroep daadwerkelijk in te richten en een nadere opdrachtformulering mee te geven. Hier wordt nu aan gewerkt, waarbij namens het CDA Robin Dorsman is aangewezen als de voorzitter van de Klankbordgroep en daarmee een spil is tussen de ambtelijke organisatie (IT-management) en het Algemeen Bestuur.

Kortom, met verantwoordelijkheid en geestdrift blijven we verder gaan!

Met een immer energieke groet,
Annemien van der Veen – Fractievoorzitter
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid
Bram Beijer – Duo-commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.