Willem
12 februari 2019

CDA stelt vragen over optreden RUD in Bunschoten

De CDA Statenfractie heeft vandaag vragen aan GS gesteld over de wijze waarop de RUD controleert in Bunschoten.

Recente berichten vanuit de  pers melden dat er o.a. op 11 februari actief door de RUD op het industrieterrein Zuidwenk in Bunschoten is gecontroleerd op het op de juiste manier afvoeren van afvalwater bij het wassen van verkoopwagens door vishandelaren. Bij eerdere controles deze maand werd er direct proces-verbaal opgemaakt. Op ditzelfde industrieterrein is de firma Van de Groep gevestigd.

Omdat de fractie vanuit de eerdere informatie die zij van GS ontvangen heeft, opmaakt dat er bij eerdere overtredingen door de firma Van de Groep, daar waar het ook over lozingen op het oppervlaktewater ging,  zelfs meer dan 20 keer, geen proces-verbaal is opgemaakt, roept dit vragen op. Temeer omdat hier zelfs sprake van een verhoging van de Last Onder Dwangsom van €500,- per overtreding naar €5000,- per overtreding.

De CDA fractie neemt bij haar vragen ook mee de mogelijke gevolgen van het incident eerder dit jaar op de locatie Groeneweg, waar schuim van het in de open lucht opgeslagen digestaat op de openbare weg terecht kwam.

Lees hier de vragen die gesteld zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.