20 maart 2018

CDA vraagt aandacht voor sluipverkeer Bunschoten en Eembrugge

De N806 (Nijkerk-Bunschoten), N199 (o.a. Oostelijke Randweg Bunschoten) en de N414( Bunschoten Baarn) zijn inmiddels drukke provinciale wegen geworden. Naast automobilisten, fietsers en andere weggebruikers uit Baarn, Soest en Bunschoten, is er sprake van heel veel sluipverkeer komende van de A28, dat probeert de verkeersdrukte op het traject Hoevelaken-Eembrugge te omzeilen, om bij Baarn alsnog de A1 te nemen. Dit leidt tot overlast en onveilige verkeerssituaties in de gemeente Bunschoten en de gemeente Baarn (Eembrugge). Waarbij ook het openen van de Eembrug tijdens de ochtend- en avondspits dagelijks tot onveilige situaties zorgt.

Voor de CDA Statenfractie van de Provincie Utrecht aanleiding om vragen aan het College van GS van de provincie Utrecht te stellen. De fractie wil graag weten of de huidige verkeerssituaties, die ontstaan door het vele sluipverkeer bekend zijn en op welke wijze de Provincie Utrecht een einde kan maken aan overlast en onveilige verkeerssituaties in Bunschoten en Eembrugge bij de Eembrug.  Voor inwoners van de gemeente Bunschoten en gemeente Baarn (Eembrugge) is er bijna elke ochtend sprake van een verkeersinfarct wanneer zij de gemeente willen verlaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.