16 mei 2024

CDA Waterschap Vallei en Veluwe

Na het al eerder aangekondigde vertrek van Marja van der Tas als Algemeen Bestuurslid en van Jeroen Bronswijk als commissielid was het officiële afscheid er op maandagavond 4 maart. Marja nam met warme woorden afscheid en is inmiddels al een paar maanden actief als waarnemend burgermeester van de gemeente Bronckhorst. 

We namen op 4 maart niet alleen afscheid, maar vierden ook de installatie van Wimjan van der Heijden als Algemeen Bestuurslid en van Mark Obbink als commissielid. Inmiddels vormen we met ons drieën de nieuwe fractie. Daarmee is nog plaats voor een extra commissielid. De zoektocht is nog volop gaande door contact te zoeken met de kandidaten van de afgelopen waterschapsverkiezingen in maart 2023.

Op het moment van schrijven is het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De uitdagingen op het gebied van voldoende en schoon water worden nauwelijks benoemd. Wat dit betekent voor de watersector wordt tijdens een bijpraatsessie binnenkort verder toegelicht door de Unie van Waterschappen. 

Bezoek Eempolder
Ondertussen hebben we als nieuwe fractie onze eerste vergaderingen gehad. We bereiden ons voor op een tweetal belangrijke peilbesluiten, onder andere in de Eempolder. Daar maakte ik een wandeling met de Dijkgraaf in het kader van verdere kennismaking met elkaar en het gebied. Met prachtig weer liepen we door het gebied waar veel ruimte is voor weidevogels. Zo zagen we onder andere grutto’s en broedende zwanen en maakten we een prachtige ronde langs de Eem. 

De komende weken ligt de focus op de Voorjaarsbrief en de begroting van 2025. We staan voor grote uitdagingen als waterschap en daarom is het van groot van belang om enerzijds te blijven zorgen voor een solide basis en anderzijds ook ruimte te houden om te blijven innoveren en samen te werken met andere overheden. Daar blijven we ons voor inzetten.

Albert Pansier
Fractievoorzitter CDA Waterschap Vallei en Veluwe

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.