26 februari 2018

CDA: wees zuinig op ons landschap en kijk kritisch naar realisatie zonneweides

Op 12 februari 2018 verscheen er in dagblad Trouw een artikel onder de kop ‘Stormloop op grond voor zonneparken’. Ook in de provincie Utrecht zijn er plannen voor zonneweiden. Echter, deze initiatieven stuiten op veel verzet. Zo zouden zonneweiden het Utrechtse Landschap aantasten, denk hierbij aan zowel de natuurgebieden (Natura2000) als ook de door de UNESCO aangewezen gronden binnen de stelling van Amsterdam. Verder gaan zonneweiden direct ten koste van de beperkte landbouwgrond die wij als provincie Utrecht nog hebben.

‘De energietransitie vraagt erom dat we alle zeilen bij zetten. Op bepaalde gebieden dient men daarom concessies te doen. Echter, we moeten ook oog hebben voor ons landschap waar we trots en zuinig op zijn’, stelt CDA-Statenlid Derk Boswijk.

Ruimtegebrek is niet nieuw in Nederland en daarom is in oktober 2012 de Ladder van duurzame verstedelijking (Ladder) ingevoerd. De Ladder bestaat uit een aantal vragen en gedachten die de overheid en de ontwikkelaar dwingen kritisch na te denken over hun initiatieven. De Ladder wordt nu alleen nog maar toegepast bij ontwikkeling van woningen, bedrijventerreinen, kantoren en overige stedelijke functies.

Het CDA is van mening dat zonneweiden een grote impact hebben op het Utrechtse Landschap en dat daarom een nauwkeurige en kritische behandeling per initiatief nodig is. De Ladder voor duurzame verstedelijking is een bestaande tool die volgens het CDA prima kan worden gebruikt bij de toetsing van nieuwe zonneweides.

‘Zo kan bijvoorbeeld per initiatief eerst worden gekeken of er in de omgeving niet voldoende daken van stallen of bedrijfshallen beschikbaar zijn of parkeerterreinen waar door middel van speciale constructies de zonnepanelen geplaatst kunnen worden’, besluit CDA-Statenlid Tineke Koelewijn.

Reden voor de CDA-Statenfractie van de provincie Utrecht om hier schriftelijke vragen over te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.