16 mei 2024

CDA wil voldoende goede woningen voor ouderen

Bij de behandeling van het Kader Provinciale Programmering Wonen en Werken heeft het CDA gevraagd om een kwartiermaker ouderenhuisvesting aan te stellen. Deze kwartiermaker gaat de Utrechtse gemeenten ondersteunen bij het bouwen van voldoende geschikte woningen voor ouderen en woon-zorg-arrangementen dichtbij (winkel)voorzieningen.

Er zijn te weinig woningen en teveel woningen zijn niet geschikt
In de provincie Uitrecht zijn 600.000 woningen. De komende zes jaar moeten er 60.000 tot 80.000 woningen worden bijgebouwd. Dat zijn evenveel woningen als in Amersfoort! Niet alleen jongeren en gezinnen hebben moeite met het vinden van woningen, ook ouderen zoeken naar een geschikte woning. Twaalf procent van de woningen is ongeschikt voor ouderen en zijn ook niet geschikt te maken. Wonen en zorg zijn de laatste 25 jaar van elkaar gescheiden. Ook is het aantal (buurt)winkels en -voorzieningen teruggelopen door internet winkelen en schaalvergroting.

Dubbele vergrijzing en doorstroming
Tot 2030 komen er 70.000 ouderen van 65 plus bij. Dat zijn er evenveel als het aantal woningen dat moet worden gebouwd. Veel ouderen bezetten gezinswoningen, omdat ze geen geschikte ouderenwoning kunnen vinden. Het bouwen van voor ouderen geschikte woningen bij zorg en (winkel)voorzieningen bevordert de doorstroom, waardoor gezinnen en starters eerder een woning kunnen vinden.

Arjen Draisma, woordvoerder Ruimtelijke Ordening:
‘We moeten niet alleen bouwen voor de markt, maar ook voor de toekomst. Door het bouwen van geschikte woningen voor ouderen bij zorg- en winkelvoorzieningen bevorder je doorstroming. Zo komen jonge gezinnen en starters ook aan bod’

Wet versterking regie op de volkshuisvesting
Met de komst van de nieuwe wet kunnen Rijk, provincie en gemeenten meer gaan sturen op het aantal, soort en verdeling van nieuwbouwwoningen. De kwartiermaker gaat, vooruitlopend op deze wet, de gemeenten ondersteunen bij het realiseren van voldoende voor ouderen geschikte woningen en woon-zorg arrangementen dichtbij voorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.